27 / 06 / 2022

Yeşil GYO'dan 2021'in ilk yarısında 51 milyon TL'lik gayrimenkul satışı!

Yeşil GYO'dan 2021'in ilk yarısında 51 milyon TL'lik gayrimenkul satışı!

Yeşil GYO 2021'in ilk yarısında gayrimenkul satışlarından 51 milyon 8 bin 469 TL gelir elde etti.Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 hesap dönemine ait finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı. 

Yeşil GYO'nun konsolide raporuna göre; 2021'in ilk yarısında şirket gayrimenkul satışlarından 51 milyon 8 bin 469 TL gelir elde etti. Aynı dönemde kira gelirleri ise 3 milyon 602 bin 864 TL olarak kaydedildi. 

Yeşil GYO'nun hasılatı 54 milyon 573 bin 143 TL olarak gerçekleşti.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2021-30.06.2021 Hesap Dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 19.08.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş, Konsolide ve solo Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu'nun

a) Tarafımızca incelendiğini,
  
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın