06 / 07 / 2022

Era Proliz Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi kuruldu!


Era Proliz Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Cengiz Özdemir, Cengiz Esmen ve Fatıma Zehra Çalışkan ortaklığında kuruldu. Era Proliz Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Cengiz Özdemir, Cengiz Esmen ve Fatıma Zehra Çalışkan ortaklığında kuruldu. 

Era Proliz Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi konusu:
1-Türkiye genelindeki bütün evsel, endüstriyel, özel, tehlikeli, tıbbi atık, atık yağlar, geri dönüştürülebilir kağıt, plastik, lastik, cam atıklar, katı atıklar ve ambalaj atıkları gibi her türlü atıkların toplanması, taşınması ayrıştırılması aktarılması, termik ve biyolojik ve benzeri işlemlerle bertaraf ve geri kazanımı ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi, katı atıkların depolanması ve bertarafı tesis ve depo inşaatı, işletilmesi, tesis ile ilgili ekipmanların sağlanması, yedek parça temini satışı ithalat ve ihracat faaliyetlerini yapmak,çöp suyu, atık su ve içme sularının arıtılması değerlendirilmesi ve geri kazanımı ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler