05 / 07 / 2022

Erdoğan Bayraktar: Avrupayı yakalamış bir Türkiye istiyoruz!

Erdoğan Bayraktar: Avrupayı yakalamış bir Türkiye istiyoruz!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, "Gelecek 10 yü içinde kentsel dönüşümle birlikte; altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmış, katı atık düzenli depolama ve geri dönüşüm sorunlarmı İlerletmiş, Avrupa'yı yakalamış bir Türkiye hedefliyoruz" dedi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Gelecek 10 yıl içinde kentsel dönüşümle birlikte; altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmış, katı atık düzenli depolama ve geri dönüşüm sorunlarını halletmiş, atık su arıtma sistemlerini tamamlamış, iklim değişikliği stratejisine tam uyumlu, sera gazı emisyonlarının azaltılması kriterlerinde Avrupa'yı yakalamış bir Türkiye hedefliyoruz" dedi. 


Bakanlığının 2014 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda sunum yapan Bayraktar, AK Parti hükümetleri döneminde 600 bine yakın güvenli konut üretildiğini kaydetti. 

2013 yılında 253 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını, 2014 yılında 500 bin konutun dönüşümünü başlatacaklarını belirten Bayraktar, hedefin, Cumhuriyetin 100. yılına kadar 3,5 milyon konutun, 20 yıl içinde ise 6,5 milyon birim konutun dönüşümün gerçekleştirmek olduğunu bildirdi. 


Kentsel dönüşümle ilgili yapılan destekleri anlatan Bayraktar, "Kentsel Dönüşüm; insanımızın canını korumaya yönelik, İnsanımızın hayat hakkını öne alan bir projedir. Aynı zamanda enerji tasarrufuna ve çevreye duyarlı yerleşimler oluşturmaya yönelik bir projedir" diye konuştu. 

Bayraktar, "Gelecek 10 yıl içinde kentsel dönüşümle birlikte; altyapısını çağdaş standartlara ulaştırmış, katı atık düzenli depolama ve geri dönüşüm sorunlarını halletmiş, atık su arıtma sistemlerini tamamlamış, iklim değişikliği stratejisine tam uyumlu, sera gazı emisyonlarının azaltılması kriterlerinde Avrupa'yı yakalamış bir Türkiye hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 


"İMAR VE YAPI DENETİM KANUNU" 


Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüp yeni bir imar düzeni oluşturmaya çalışırken, diğer taraftan da yapı denetim sistemini, gerçek kaidesi üzerine oturtmaya çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, "Aynı zamanda yapı müteahhitleri ile ustalarının sicillerini tutarak sektöre kalite ve disiplin getirmeyi de hedefliyoruz. İmar planları, yapı ruhsat ve kullanma izinlerinde kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Böylece, belediyeler çok daha kolay ruhsat verecek ve bugün 69. sıradan 54. sıraya yükseldiğimiz iş yapma kolaylığı endeksinde daha da üst seviyelere çıkacağız" ifadelerini kullandı. 

İmar kanunu ve yapı denetim kanununa ilişkin düzenlemeleri de en kısa zaman içerisinde Meclis"e getireceklerini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: "Bizler çevre konusunda, inancımızın ve geleneğimizin bir gereği olarak, tabiattan aldığımız kadarını da tabiata vermeyi bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. 

Bu anlayışla, sanayileşme, şehirleşme ve kalkınma hamlelerimizi yaparken, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 

Bakanlık olarak; belediyelere, çöp toplama aracı ile kanalizasyon, atık su arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisleri için son 2 yılda yaklaşık 300 milyon lira hibe yardımı yaptık. 

Yine sadece 2013 yılında belediyelere İLBANK tarafından da altyapı ve çevre yatırımları için 600 milyon lira hibe yardımı yapılmıştır. Bugün İLBANK, sadece hazineden aldığı payı belediyelere aktaran aracı bir kurum olmaktan çıkmış; kaynak üreterek, kentsel dönüşüm, teknik altyapı ve çevre yatırımlarında belediyelere ilave hibe desteği veren bir kurum haline gelmiştir. İLBANK, yerel yönetimlere, 2003-2012 yılları arasında toplam 14 milyar TL; sadece bu yıl yani 2013 yılında ise 3 milyar TLnin üzerinde düşük faizli, uzun vadeli kredi temin etmiştir. 

Küçük belediyelerin su ve kanalizasyon sorunlarının çözülmesi için başlatılan SUKAP projesi kapsamında, son üç yılda 820 adet iş için yaklaşık 4 milyar lira kaynak tahsisi yapılmıştır. 

Ayrıca; yine İLBANK ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü proje ile 81 ilimizde, 150 adet büyük park yaparak 2014 yılı içinde belediyelerimize teslim edeceğiz. Yine altyapı ve çevre yatırımları için, ulusal kaynakların yanında, Avrupa Birliği kaynaklarından temin ettiğimiz 505 milyon Avro ile 56 belediyede 18 proje yürütüyoruz." "ÇÖPTEN ENERJİ" Atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfus oranını yüzde 72'nin üzerine çıkardıklarını bildiren Bayraktar, katı atık düzenli depolama tesisi sayısının ülke genelinde 69'a ulaştığını; 2023 yılına kadar ise tüm belediyelerimizin düzenli katı atık depolama Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tesisi ve atık su arıtma tesisine kavuşmasının sağlanacağını söyledi. 

1395 geri kazanım tesisi ile yeni bir geri dönüşüm sektörü oluşturulduğunu dile getiren Bayraktar, bu sayede 60 bin kişiye istihdam ve ekonomiye de yıllık 1 milyar TLden fazla katma değer sağlandığını kaydetti. Bayraktar, "Artık çöpten, enerji üreten, seracılık yapan bir konuma geldik ve bunu daha da yaygınlaştıracağız" dedi. 

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) düzenlemesinde, 2011'den itibaren belge sayısını 199'dan 16'ya düşürdüklerini; çevre izin ve lisanslarında, elektronik ortama geçildiğini ve tüm süreçleri tek yönetmelik altında birleştirildiğini hatırlatan Bayraktar, "Böylece yatırım ortamının iyileştirilmesinde büyük mesafe kaydettik. Bu kapsamda bürokrasiyi azaltacak tarzda yeni düzenlemeler yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. 

Bugün gelişmiş ülkelerin; dünyanın geleceğini konuştuğu, geleceğin şehirlerini ve yapılarını şekillendirdiği bu dönemde; çevre bilincinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını belirten Bayraktar, "Ülke olarak biz de şehirlerimizi geleceğe hazırlarken, binalarımızı yeşil bina; şehirlerimizi yeşil şehirler yapmak için çalışmalarımıza hız verdik. Çevreye yapılan yatırımın aslında insana ve geleceğimize yapılan bir yatırım olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. Çalışan, çalıştıkça üreten, ürettikçe adil bir şekilde bölüşen bir Türkiye hedefiyle hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi. 


Önce Vatan