Erdoğan Bayraktar: Gecekondulardan kurtulalım

Erdoğan Bayraktar: Gecekondulardan kurtulalımBayraktar, "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Toplu Konut" konulu sempozyumun açılışında konuştu


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, el birliğiyle, Türkiye'nin gecekondulardan, deprem kuşağında olan Türkiye'nin dayanıksız binalardan kurtarılması gerektiğini belirterek, bu konuda herkesten destek istedi.

Bayraktar, "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Toplu Konut" konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, yerleşme ve konutun insan yaşamı için en temel unsurlardan biri olduğunu belirtti. Dünyanın gelir seviyesi yüksek, modern, çağdaş ülkelerinde insanların şehrin gürültüsünden, stresinden kaçarak, şehrin banliyölerine taşındıklarını kaydeden Bayraktar, gelişmekte olan ülkelerde ise köyünden iş bulmak için gelen insanların şehrin kenarlarında, varoşlarında gecekondu yaptıklarını söyledi. Türkiye'de son 7 yılda, 81 ilde, 400 bin konut rakamına ulaştıklarını ifade eden Bayraktar, TOKİ'nin yaşanılır mekanlar, sağlık tesisi, hastane ve okul yaptığını anlattı.

Bugün kentlerin gelişen dünyada artık mutlaka ekolojik bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, Türkiye'de alt gelir grubuna yönelik konut atağını sürdürdüklerini ve devlet, hükümet, belediye işbirliği ile kentsel dönüşüm projeleri ürettiklerini bildirdi. Vatandaşı mağdur etmeden, vatandaşla işbirliği halinde, hak sahibi olmayanlara da yani gecekondu bölgelerindeki kiracı konumundakilere de uzun vadeli konut vererek, kentsel dönüşümü oturtmaya çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, Türkiye'de kentsel dönüşümleri çeşitli amaçlarla provoke edenlerin bulunduğunu, bu çalışmaların önünü kapamak isteyenlerin bulunduğunu söyledi.
Bayraktar, Türkiye'nin son dönemde cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü sağladığını ifade ederek, kentsel dönüşüm konusunda tüm kuruluşların, vatandaşların desteğini istedi.

TOKİ Başkanı Bayraktar, "El birliği ile ülkemizi gecekondulardan kurtaralım. Deprem kuşağında olan ülkemizi, depreme dayanıksız binalardan mutlaka kurtarmamız gerekiyor. Bu doğrultuda herkesten destek istiyoruz. Bu olursa, Türkiye kaynak israfından, hem ulaşım, sağlık bakımından Türkiye'deki insanların devlete vatandaşa bakışında ciddi mesafe alacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI EREN
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de Avrupa kentleri ile Türkiye kentleri arasında sorunların farklı olduğunu belirterek, Türkiye'de nüfus artışının ve büyük kentlere göçün hızının sanayileşmiş, batılı ülkelerin çok çok üzerinde olduğunu söyledi. Türkiye topraklarının yüzde 93'ünün deprem tehdidi altında olduğunu kaydeden Eren, tüm alt ve üst yapıların depreme dayanıklı olması gerektiğini belirtti.

Eren, bu sorunlarla başa çıkabilmenin tek yolunun, ulusal, bölgesel ve kentsel ölçeklerde olmak üzere, planlı gelişmeyi mutlaka yapmak olduğunu kaydederek, "Türkiye'de planlı gelişmeyi sağlamak zorundayız. Rant odaklı
kentsel gelişmeyi mutlaka önlemeliyiz. İtiraf edelim ki bunun önemli bir bacağı da benim meslektaşlarımdır" dedi.
Belediyelerin hem planlama, hem de uygulama süreçlerindeki denetim etkinliklerinin artırılmasının şart olduğunun altını çizen Eren, yap-sat sektörünün disipline edilmesi gerektiğini ve proje aşamasından teslim aşamasına kadar yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Eren, "Çünkü maalesef konut yaptığımızı söylediğimiz bizler, bazen vatandaşlara tabut yapıyoruz" dedi. Türkiye'de 200 binden fazla müteahhit bulunduğunu belirten Eren, bu rakamın AB ülkelerinin toplamında bulunan müteahhit sayısından fazla olduğunu söyledi. Eren, TOKİ'nin artık özellikle büyükşehir sınırları içinde gerçekleştirdiği projelerde, biraz daha farklı mimari ve kentsel dokulara öncülük etme zamanının geldiğini de sözlerine ekledi.
AA