08 / 08 / 2022

Ereğli Demir Çelik-Borsan davası reddedildi!

Ereğli Demir Çelik-Borsan davası reddedildi!

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Ereğli Demir Çelik-Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama davası reddedildi.Ereğli Demir Çelik tarafından yapılan açıklama şöyle;


Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine 17.04.2013 tarihinde Kdz. Ereğli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2013/253 sayılı dosya ile fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 17.800.-TL değerinde satış sözleşmesinden kaynaklanan zararın karşılanması talepli alacak davası açılmıştır. Şirketimiz'e tebliğ edilen ıslah dilekçesi ile davacının dosyaya sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerinin 10.837.801,69.-TL'ye yükseltilmesini mahkemeden talep ettiği öğrenilmiştir. Söz konusu bilirkişi raporuna ve ıslah dilekçesine Şirketimiz tarafından yasal süresinde itiraz edilmiştir. Gelen ikinci bilirkişi raporuna da yine şirketimiz tarafından itiraz edilmiş olup, gerçekleşen son celsede Mahkeme şirketimiz aleyhine açılan bu davanın reddine karar vermiştir. 25.06.2014 günü Şirketimize tebliğ edilen Yargıtay ilamında, davanın esas bakımından incelenmesi gerektiği belirtilerek hüküm usul bakımından bozulmuştur.