26 / 05 / 2022

Ereğli Demir Çelik ve Enerjia Metal'in davası ertelendi!

Ereğli Demir Çelik ve Enerjia Metal'in davası ertelendi!

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, Enerjia Metal Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş, ile devam eden davası hakkında Kamuyu Aydınlata Platformu'na yazılı bir açıklama yaptı...
Ereğli Demir Çelik'ten yapılan açıklama şöyle:


Enerjia Metal Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı bir şirketin başvurusu üzerine  Ankara  31. İcra Müdürlüğü tarafından Şirketimize 68.411.344,82 USD meblağlı iflas yoluyla adi ödeme emri tebliğ edilmiş olduğu 29.03.2010 tarihinde; Şirketimizce bu takibe yasal süresi içerisinde ve usulüne uygun bir şekilde itiraz edildiği, 02.04.2010 tarihinde; adı geçen şirketin, başlatmış olduğu takibin devamını teminen, Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 68.312.520,00 USD meblağlı bir iflas davası açmış olduğu (2010/259 E.), 22.04.2010 tarihinde; Mahkemenin, kısa kararını açıklayarak davayı reddettiği, 23.06.2011 tarihinde, gerekçeli kararın ve Enerjia Metal Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temyiz dilekçesinin 25.08.2011 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiş olduğu da 26.08.2011 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Bahsi geçen temyiz talebi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 06.04.2012 tarih ve E. 2011/2915; K. 2012/2675 sayılı bozma kararının, Şirketimizin davayı takip eden avukatlarına, 18.05.2012 günü tebliğ edildiği hususu da 21.05.2012 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Yargıtay'ın bozma kararından sonra dosya Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilerek, 2013/17 Esas numarası almıştır.


24.10.2013 tarihinde yapılan duruşmada, Mahkeme elektronik iletilerin sıhhatine ilişkin bozma kararı çerçevesinde bilirkişi incelemesi yapılmasına, elektronik ileti ile ilgili uyuşmazlığın hallinden sonra davacının alacakla ilgili iddialarının ve buna karşı ileri sürülen savunmanın bozma kapsamında bilirkişi kurulundan alınacak raporla birlikte değerlendirilmesine hükmetmiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 28.01.2014 olarak tayin edilmiştir.