Çukurova Balkon

Erenköy Turizm ve Seyahat Acentaliği Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

Erenköy Turizm ve Seyahat Acentaliği Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  Erenköy Turizm ve Seyahat Acentaliği Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 

Erenköy Turizm ve Seyahat Acentaliği Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Duygu Memiş tarafından kuruldu. 


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Erenköy Turizm ve Seyahat Acentaliği Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Duygu Memiş tarafından kuruldu. 

Erenköy Turizm ve Seyahat Acentaliği Ticaret Limited Şirketi konusu: 1- Turizmin her sahasında çalışmak,bilhassa yabancı turist hareketlerinin çoğalmasına yardım etmek, Maksada uygun tesisler kurmak,işletmek veya işlettirmek yerli ve yabancılara ait tesis ve vasıtalarının işletmelerini kiralamak, satın almak, satmak veya onlarla işbirliği yapmak, Yerli yabancı turistik seyahatler ve geziler organize etmek. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı her türlü şirket ve firmalara ortak olmak, satın almak veya onlarla işbirliği yapmak. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul iktisap etmek, işlemek, işletmek, kiraya vermek, satmak, ipotek tesisetmek, ipoteği kaldırmak başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotekler vesair ayni haklar tesis etmek ve bunları kaldırmak. 2- 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 3- Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar, hac, umre organizasyonları ve gezileri düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, 4- Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, 5- Şirket turizme hizmet amaç ile restoranlar, otel , motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 6- Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 7- Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek. Yurt içerisinde ve yurt dışında kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri ve çekyatlar işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su , yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara iştirak etmek. 8- Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik , porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak, 9- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 10- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; 11- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 12- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; 13- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 14- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:Aydıntepe Mah.Alaadin Sok. Yeşil İstanbul Evl.No:9/5A/10 Tuzla