09 / 08 / 2022

Erka İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 28 Temmuz'da!

Erka İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 28 Temmuz'da!

1989'da kurulan Erka İnşaat, son süreçte yaşadığı maddi anlamdaki sıkıntıları aşamayınca konkordato talep etti. Şirketin alacaklılar toplantısının 28 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.1989'dan beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren Erka İnşaat Plan Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi son süreçte yaşadığı maddi anlamdaki sıkıntıları aşamayınca konkordato talep etmişti. 

Kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla devamlı bir büyüme örneği teşkil eden Erka İnşaat, önemli alt yapı projelerinin yanı sıra üstlendiği üst yapı projelerinde de uzmanlaştı. Saygın ve öne gelen global şirketlerden olan Erka İnşaat hakkında  İzmir  1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yeni bir karar alındı. 

 Erka İnşaat ın alacaklılar toplantısı 28 Temmuz da!

Erka İnşaat Plan Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 12 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş ve kesin mühlet içinde davacı Erol Karakurt'un 15 Mayıs 2020'de vefat etmesi üzerine kesin mühletin, 6 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Konkordato Teklifinin oylaması için rehinli alacaklılar toplantısı 28 Temmuz saat 11:00'de, adi alacaklılar toplantısının da aynı gün saat 11:30'da yapılmasına karar verildi.

 Erka İnşaat ın alacaklılar toplantısı 28 Temmuz da!

İlan metni:

T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN
ESAS NO : 2019/481 Esas

ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/481 Esas sayılı konkordato dosyasında

ERKA İNŞAAT PLAN PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MACEKA İNŞAAT TAAHHÜT VE BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ERTAN KARAKURT,
EROL KARAKURT
hakkında 12/03/2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş ve kesin mühlet içinde davacı EROL KARAKURT’un 15/05/2020 tarihinde vefat etmesi üzerine kesin mühletin, davaya dahil olan mirasçılar yönünden uygulanmasına karar verilmiş ve bilahare Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle kesin mühlet 06/09/2021 tarihine kadar süre uzatılmıştır.

Komiser heyetimizce İİK nun 299. maddesi gereğince alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı yapılmıştır.

Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı alacaklıların katılabilecekleri Konkordato Teklifinin oylaması için İİK m.301 uyarınca;
Rehinli Alacaklılar Toplantısı, 28/07/2021 günü saat 11:00’de
Adi alacaklılar toplantısı ise aynı gün saat 11:30’da
“Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart B Kule K:27 2709 Bayraklı / İZMİR” adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılmayan alacaklılar, İİK nun 302/7mad. gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “1471 Sk., No: 7/31 Kenet Sitesi, Alsancak / İZMİR” adresine şirket imza yetkilisi veya avukatı bizzat gelerek konkordatonun kabulü veya reddi yönünde oy kullanabileceklerdir.
İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklılar, Alacaklılar Toplantısından önceki 7 gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri “1471 Sk., NO: 7/31 Kenet Sitesi, Alsancak / İZMİR ”adresinde inceleyebileceklerdir.

Alacaklıların belirtilen yer, günde ve saatte gerçekleştirilecek toplantıya katılarak( veya toplantıdan sonraki bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin) bizzat katılabilecekleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m.74 uyarınca Konkordato Toplantısında Oy Kullanma ve Tutanağı İmzalama Yetkilerini içeren Vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, Tüzel Kişi Temsilcileri bakımından Noterde düzenlenmiş İmza Sirküleri aslını ve fotokopisini ve tüm katılanların getirmesi zorunlu bu belgelerin Komiserliğimize tevdii edilmek üzere ''Aslına Uygundur'' ibaresi içeren imzalı bir örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Baro Kimliği) (tüzel kişilerde ise imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi) yanında getirmeleri gerektiği yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilerin Alacaklılar Toplantısında oy kullanamayacağı ilan ve ihtar olunur. 

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
GÜLAY AYDIN Hukukçu
İBRAHİM SADİ ERK Yeminli Mali Müşavir
SEVAL TATLI NARCI İnşaat Mühendisi

TOPLANTI YERİ: Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart B Kule K:272709 Bayraklı/İZMİR
TARİH VE SAAT: 28/07/2021 Saat: 11:00 - Rehinli alacaklılar toplantısı
28/07/2021 Saat: 11:30 - Adi alacaklılar toplantısı

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com