20 / 08 / 2022

Tek Yapı İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 21 Haziran'da!

Tek Yapı İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 21 Haziran'da!

İnşaat sektöründe birçok projeye imza atan Tek Yapı İnşaat yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca konkordato talep etmişti. Tek Yapı İnşaat'ın alacaklılar toplantısının tarihi belli oldu.İnşaat sektöründe birçok projeye imza atan Tek Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca konkordato talep etmişti.

Günümüz inşaat teknolojisine uygun yapılar inşa etmeyi misyon edinen Tek Yapı İnşaat, yeşil bina sertifikasına sahip yapılar inşa etmeyi ve bu konuda öncü firmalardan olmayı hedefliyor. 

Tek Yapı İnşaat ın alacaklılar toplantısı 21 Haziran da!

Tek Yapı İnşaat'ın projeleri:

- Işık Üniversitesi Şile Kampüsü YY1 ve YY2 Öğrenci Yurtları

- Frito-Lay Patatesi Cipsi Fabrikası, Suudi Arabistan

- KORDSA Teknopark Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Binası

- 3M Çorlu Yeni Üretim Tesisi İnşaatı

- Clariant İdari Bina ve Masterbach Üretim Binası İnşaatı

- Kent İdari Bina ve Masterbach Üretim Binası İnşaatı

- Pepsi Şişeleme Lojistik Merkezi

- KOROZO Hijyenik Ürünler Üretim Tesisi

- AKS Aksistem Elektromekanik Üretim, Depo ve İdari Binalar

- TPHATM İlaç Fabrikası

RECORDATI İlaç Yeni İlaç İmalat Fabrikası

- BOSCH RBTR Bu1 Blok 113, Üretim ve Ofis Binaları

Tek Yapı İnşaat'ın İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen konkordato davası kapsamında, 9 Aralık 2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmesi üzerine, 1 Mart 2019 tarihinde yapılan ilanla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapıldı. 

Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı adi alacaklıların katılabilecekleri alacaklılar toplantısı, İİK m.301 uyarınca 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacak.

İlan metni: 

TEK YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. VE
UCM KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/528 E. Sayılı Dosyası)
ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET
 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı TEK YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. ile UCM KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş hakkında İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/528 E. sayılı dosyasında, 09.12.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmesi üzerine, 01.03.2019 tarihinde yapılan ilanla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapılmıştır.
Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı adi alacaklıların katılabilecekleri Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca 21.06.2021 Pazartesi günü aşağıda gösterilen saatte BUSINESS ISTANBUL Konferans Salonu’nda (Merpenköy Mah., Dikyol Sk. No:2 Kadıköy/İstanbul) adresinde yapılacaktır.
Alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri komiserliğimize ait "Business İstanbul, Merpenköy Mah., Nur Sokak no:1, A Blok, kat:6 ofis :58 34732 Kadıköy/İstanbul” adresinde inceleyebileceklerdir.
Toplantıya katılım sağlamayan alacaklılar, İİK m. 302/7 gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimize ait yukarıda belirtilen adrese bizzat gelerek konkordatonun kabulü yönünde oy kullanabileceklerdir. Toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde oy kullanmayan alacaklılar konkordato teklifini reddetmiş sayılacaklardır.
Konkordato müzakeresine katılacak alacaklıların veya kendilerini temsil edecek gerçek ve tüzel kişilerin imza sirküleri, yetki belgesi veya vekaletnamelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği ilan ve ihtar olunur.

UCM KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.  için alacaklılar toplantısı saati: 21.06.2021 - 13:00
TEK YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. için alacaklılar toplantısı saati:21.06.2021 -  14:30

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com