Erka İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 5 Mayıs'ta!

Erka İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 5 Mayıs'ta!1989 yılında kurulan Erka İnşaat, son dönemde mali anlamda yaşadığı sıkıntıyı aşamayınca konkordato talep etmişti. Şirketin alacaklılar toplantısı 5 Mayıs tarihinde yapılacak. 


1989 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyette bulunan Erka İnşaat Plan Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mali sıkıntıları aşamayınca konkordato talep etmişti. Kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla sürdürülebilir bir büyüme örneği sergileyen Erka İnşaat, önemli alt yapı projelerinin yanı sıra üstlendiği üst yapı projelerinde de uzmanlaşarak saygın ve öne gelen global şirketlerden oldu. Şirket hakkında  İzmir   1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yeni bir karar alındı. 

Erka İnşaat Plan Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında konkordato teklifinin oylaması için alacaklılar toplantısı 5 Mayıs tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. 

Erka İnşaat

Erka İnşaat'ın tamamladığı projeleri:
1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Aktivite Merkezi
2- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bilgisayar & Dökümantasyon Merkezi
3- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Misafirhanesi
4- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yemekhanesi
5- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Kongre Merkezi & Amfi
6- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
7- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Mühendislik & Mimarlık Fakültesi
8- Çankırı Karatekin Üniversitesi - Fen & Uygulamalı Bilimler Fakültesi
9- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Canip Baysal Spor Salonu
10- Adalet Bakanlığı - Tavşanlı Adliye Sarayı

Erka İnşaat'ın devam eden projeleri:
1- Çankırı Karatekin Üniversitesi - Camii İnşaatı
2- Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı - Construction of the Common Use Facility (CUF)
3- Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaatı

Erka İnşaat

İlan metni:

T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN ESAS NO : 2019/481 Esas

ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/481 Esas sayılı konkordato dosyasında ERKA İNŞAAT PLAN PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , MACEKA İNŞAAT TAAHHÜT VE BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ERTAN KARAKURT, EROL KARAKURT hakkında 12/03/2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş ve kesin mühlet içinde davacı EROL KARAKURT’un 15/05/2020 tarihinde vefat etmesi üzerine kesin mühletin, davaya dahil olan mirasçılar yönünden uygulanmasına karar verilmiş ve bilahare Cumhurbaşkanlığı kararı gereğince Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle kesin mühlet 03/06/2021 tarihine kadar süre uzatılmıştır.
Komiser heyetimizce İİK nun 299. maddesi gereğince alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı yapılmıştır.
Borçlu şirketten alacaklı olduklarını bildirenler ile İİK m.302 uyarınca bilançoda kayıtlı alacaklıların katılabilecekleri Konkordato Teklifinin oylaması için Alacaklılar Toplantısı, İİK m.301 uyarınca 05/05/2021 günü saat 11:00’de Covid 19 Pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kuralları dikkate alınmak suretiyle “Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart B Kule K:27 2709 BAYRAKLI-İZMİR ” adresinde yapılacaktır.
Toplantıya katılmayan alacaklılar, İİK nun302/7mad. gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “1471 SOK., NO: 7/31 KENET SİTESİ, ALSANCAK-İZMİR” adresine şirket imza yetkilisi veya avukatı bizzat gelerek konkordatonun kabulü veya reddi yönünde oy kullanabileceklerdir.
İİK m. 301 çerçevesinde, alacaklılar, Alacaklılar Toplantısından önceki 7 gün içerisinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri “1471 SOK., NO: 7/31 KENET SİTESİ, ALSANCAK - İZMİR ”adresinde inceleyebileceklerdir.
Alacaklıların belirtilen yer, günde ve saatte gerçekleştirilecek toplantıya katılarak (veya toplantıdan sonraki bir haftalık iltihak süresinde katılmak isteyenlerin) bizzat katılabilecekleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m.74 uyarınca Konkordato Toplantısında Oy Kullanma ve Tutanağı İmzalama Yetkilerini içeren Vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, Tüzel Kişi Temsilcileri bakımından Noterde düzenlenmiş İmza Sirküleri aslını ve fotokopisini ve tüm katılanların getirmesi zorunlu bu belgelerin Komiserliğimize tevdii edilmek üzere ''Aslına Uygundur'' ibaresi içeren imzalı bir örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Baro Kimliği) (tüzel kişilerde ise imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi) yanında getirmeleri gerektiği yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilerin Alacaklılar Toplantısında oy kullanamayacağı ilan ve ihtar olunur. 16/04/2021

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Gülay AYDIN İbrahim Sadi ERK Seval TATLI NARCI

Hukukçu Yeminli Mali Müşavir İnşaat Mühendisi

TOPLANTI YERİ: Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart B Kule K:27 2709 BAYRAKLI-İZMİR

TARİH VE SAAT: 05/05/2021 - SAAT:11:00

Erka İnşaat konkordato talep etti!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com