Erzincan'da 9.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Erzincan'da 9.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!T.C. Erzincan İcra Dairesi, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 105 ada 26 parselde yer alan su arıtma tesisini ve arsasını 9 milyon 527 bin 965 TL'ye satıyor...


T.C. Erzincan İcra Dairesi tarafından, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 105 ada 26 parselde yer alan su arıtma tesisi ve arsası 9 milyon 527 bin 965 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 8 Nisan tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Erzincan

İlan metni:

T.C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ 2020/55 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Erzincan İli, Merkez İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 105 ada, 26 parselde kayıtlı bir adet iki katlı betonarme bina, bir katlı su deposu, atık su arıtma tesisi kalori dairesi ve arsası nitelikli taşınmazdır. Borçlu adına tam hisseli olup 63.585,13 m2 dir. Taşınmaz üzerinde 5.105 m2 alanlı kağıt imalatı faaliyeti üzerine çelik taşıyıcı sistemli iki katlı fabrika binası, 300 m2 alanlı saç örtülü yan cepheleri kısmen açık kısmen kapalı sundurma, 1.664 m2 alanlı iki katlı çelik karkas idari bina, 2.081 m2 alanlı prefabrik depo, 449,50 m2 alanlı kazan dairesi binası, 132 m2 alanlı arıtma tesisi, 150,20 m2 alanlı su deposu, 120 m2 alanlı sosyal tesis binası, 450 m2 alanlı 2. sundurma bulunmaktadır. Tesiste geri dönüşüme gelen balya halindeki kağıt ürünleri işlenerek kağıt üretimi gerçekleştirilmektedir. Taşınmaz kamu hizmetlerinden faydalanmakta olup elektrik, yol, su, kanalizasyon vb altyapısı tamamdır. Taşınmaz içerisinde bulunan üretime yönelik makineler satışa dahil olmayıp ihalenin kesinleşmesine müteakip makinelerin tüm tahliye masrafları (yediemin temini, hamal, nakliye vs.)ihale alıcısına ait olacaktır.
İHALEYE İŞTİRAK EDEN KATILIMCILARIN; Organize Sanayi Bölgesi yönetmeliği 61. maddesinde geçen "Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla (Erzincan OSB 22.12.2020 tarih ve 502 sayılı yazısı ile 59.737,81 TL elektrik, su, aidat, güvenlik borcu vs. olduğu bildirilmiş olup ihale alıcısı tarafından ayrıca yatırılacaktır)OSB nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruma satış yapılabilir" hükmü ve OSB Uygulama yönetmeliğinin OSB de kurulamayacak tesisleri ihtiva eden 54. maddesi hükümlerine riayet etmeleri gerekmektedir.
NOT : Satışa iştirak edeceklerin 4562 sayıl OSB Kanunun 18 maddesi (ek fıkra 23.10.2008 - 5807 S.K./4 Mad.) gereğince Erzincan Organize Sanayi Bölgesinden ihaleye katılıma yönelik uygunluk görüşü / belgesialmaları zorunlu olup en geç ihale saatinden önce dosyaya ibraz etmeleri gerekmektedir. OSB Uygulama yönetmeliği 54. maddesinde geçen kurulamayacak tesisler listesi dosyamızda mevcut olup detaylı bilgi almak isteyenlerin dosyamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yüzölçümü : 63.585,13 m2
İmar Durumu : KAKS = EMSAL :Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı, bodrumda iskan edilen katların % 50 si, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki toplamıdır. Tesisat galerileri yangın merpenleri, asansörler kalorifer dairesi kömürlük, sığınak, su deposu, hidrofor ve otoparklar bu alana katılmazlar. Organize Sanayi Bölgelerinde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları TAKS : 0,55 EMSAL : 0,70Yükseklik =h=serbest üretim teknolojisinin getirdiği yükseklik olarak belirlenir.
Kıymeti : 9.527.965,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/04/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/05/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Satış Odası - Erzincan Adalet Sarayı Zemin Kat MERKEZ / ERZİNCAN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/55 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.