12 / 08 / 2022

Erzurum ve Kars'ta doğalgaz iletim hattı için kamulaştırma kararı!

Erzurum ve Kars'ta doğalgaz iletim hattı için kamulaştırma kararı!

Erzurum Oltu'da Doğal Gaz İletim Hattı Projesi için Erzurum Oltu ve Şenkaya ilçeleri ile Kars Sarıkamış İlçesi sınırları içerisinde belirlenen parsellerde acele kamulaştırma yapılacak...
BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2015/7569

Erzurum İli, Oltu ve Şenkaya ilçeleri ile Kars İli, Sarıkamış İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazların, Oltu İlçesi Doğal Gaz İletim Hattı Projesi ile projeye ait sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/3/2015 tarihli ve 399 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.Erzurum ve Kars ta doğalgaz iletim hattı için kamulaştırma kararı!