Erzurum'da 34.2 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkuller!

Erzurum'da 34.2 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkuller!Erzurum 4. İcra Dairesi Erzurum Yakutiye'de yer alan gayrimenkulleri 34 milyon 256 bin 2 lira bedelle satışa çıkardı.


Erzurum 4. İcra Dairesi Erzurum Yakutiye'de yer alan gayrimenkulleri satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 34 milyon 256 bin 2 lira olarak belirlendi.

T.C.
ERZURUM
4. İCRA DAİRESİ
2012/107 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1-Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon mah. 12701 ada 1 ve 2 parsel Taşınmazların Özellikleri:İstanbul Anadolu 15.İcra Müdürlüğün 2012/8350 esas sayılı dosyadan gelen satış talimatına ve Erzurum 1.İcra Mahkemesinin 2019/987 esas 24/08/2021 tarihli kararına istinaden Erzurum İli , Yakutiye İlçesi , İstasyon mah. 12701 Ada,1 ve 2 nolu parseller taşınmazların üzerindeki yapı ve diğer imalatlar işletme anlamında bir bütünlük arz ettiğinden birlikte satılacaktır. İstasyon mah. 12701 ada 1 parsel taşınmaz üzerinde 100,00 m2 araç yıkama tesisi 90,00 m2 LPG yakıt deposu, 60,00 m2 tek katlı bir yapı ve 200,00 m2 beton zemin bulunmaktadır. Bitişiğinde bulunan İstasyon mah. 12701 ada 2 nolu parsel üzerinde ise akaryakıt istasyonuna ait 265,00 m2 idare-market binası ve depo olan 2 katlı yapı, 640,00 m2 kanopi, 2500,00 m2 beton asfalt, 1230,00m2 2 katlı alt katı depo olan market binası, market bitişiğinde 50,00 m2 ve 180,00 m2 iki adet sundurma ve 500,00 m2 beton zemin bulunmaktadır. Taşınmazda bulunan yapıların değerlemesi Taşınmazın LPG deposu betonarme zemin üzeri kafes telle çevrili üzeri galvanizli sac ile kapatılmıştır. Araç yıkama tesisi ile LPG deposu yanyana olup halihazırda faal durumdadır. LPG deposu ve araç yıkama tesisi Çevre ve şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak yapı sınıfı olarak II. Sınıf B grubu yapılar sınıfına girmektedir. Tek katlı depo binasıÇevre ve şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak yapı sınıfı olarak III. Sınıf A grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Taşınmaz üzerinde bulunan Toptancı Market binası Çelik-Prefabrik yapı olup alt katı depo olarak kullanılmakta ve duvarları sıvasız ve beton üzeri tek kat boyalıdır.Market ve depo katlarında idari bölümler bulunmaktadır. Akaryakıt istasyonu market-idari bina ise ; Zemin katında market, idari kısım,depo,dinlenme alanı,Wc ,mutfak ve alt katı da depo olarak kullanılmaktadır.Dış cephesi alüminyum giydirme cepheli,odalar ve market duvarları alçı sıva -boyalı ,tavanlar alüminyum asma tavan,zeminler ise seramik kaplamadır. Dış kapılar alüminyum ve ısı camlı , iç kapılar ise pvc kaplıdır.Mutfak dolapları yapılı, Wc lerin duvar ve zemini seramik kaplıdır.Toptancı market binası ve Kanopi 3/A yapı sınıfı grubu yapılar sınıfına girmektedir.Toptancı Market binası bitişinde bulunan 2 adet sundurma yapısı 1/A grubu yapı sınıfına girmektedir.Toptancı Market binası ve akaryatı istasyonu çevresinde muhtelif yerlerde bulunan 1,5 mt yükseklikteki çevre duvarı 1/A grubu yapı sınıfına girmektedir.Petrol istasyonuna ait bina ve müştemilatının elektrik ve tesisatının yapılı ve faal olduğu,Enerjisini yaklaşık 150 metre uzaklıktaki Aras Edaş E.N.H. 'a ait dağıtım panosundan enerji aldığı, Petrol istasyonunun kendisine ait özel 100KVA Eurogen marka jeneratörünün olduğu, faal ve kullanıma hazır olduğu kıymet taktiri raporunda belirtilmiştir.Petrol istasyonuna ait Akaryakıt Kontrol Otomasyon (TURPAK) sistemi olduğu ve faal kullanıldığı ve Petrol istasyonuna ait özel 20 kameralı sistem yapılı olduğu , faal ve kullanıma hazır olduğu belirlenmiştir.Taşınmazların çevresinde yapılaşmanın tamamlanmış olduğu , 12701 ada 1 ve 2 parsel taşınmazlar 50.yıl caddesine ve Barış Pınarı viyadüğü yolu üzerinde köşe konumundadır.Taşınmaz belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazların birlikte satılacağı, satılması durumunda tescilher iki parsel için ayrı ayrı verilecektir. Taşınmazların ve üzerindeki yapıların kıymet taktiri raporu üzerindeki bedelleri aşağıdaki gibidir;
-Yakutiye ilçesi İstasyon Mah. 12701 ada 1 Pasel Arsa bedeli: 17.664.380,00-TL
-Yakutiye ilçesi İstasyon Mah. 12701 ada 1 Pasel Yapıbedeli bedelleri:155,969,40-TL(Lpg deposu-Araç Yıkama tesisi-Tek katlı Depo ve Zemin toplam yapı bedeli)
-Yakutiye ilçesi İstasyon Mah. 12701 ada 2 Pasel Arsa bedeli: 12.597.427,50-TL
-Yakutiye ilçesi İstasyon Mah. 12701 ada 2 Pasel Yapıbedeli bedelleri:3.470.946,00-TL(Market Binası-Akaryakıt İstasyonu İdari-Market Binası ve Beton zemin duvar toplam yapı bedeli)
-Elektrik İmalatları : 143.779,46-TL
-Makine İmalatları : 223.500,00-TL
HER İKİ TAŞINMAZIN TOPLAM SATIŞ DEĞERİ:34.256.002,36-TL
Yüzölçümü :12701 ada 1 parselin : 8832,19 m²
12701 ada 2parselin : 7198,53 m²
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planına göre; 12701 ada 1 nolu parselkonut+ticari alanı lejantlı yapılaşma koşulları E=2.00, 5 kat,
12701 ada 2 parsel Akaryakıt lpg ve istasyon alanı lejantlı E=0,40 yapılaşma koşullarındadır.
Kıymeti : 34.256.002,36 TL (Her iki taşınmazın toplam değeridir)
KDV Oranı : %18
(İpotek alacaklısı banka alacağa mahsuben satın alması halinde 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4/r maddesine göre kdv'den istisna)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/10/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 09/11/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Bşk. Konferans Salonu - Kazım Yurdalan Mahallesi Erzurum-Ağrı Yolu No:41(İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) PALANDÖKEN / ERZURUM

Erzurum

2-Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstasyon mah. 12700 ada 1parsel taşınmazın Özellikleri: Erzurum İl, Yakutiye İlçe, İstasyon Mah. 12700 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp etrafında yapılaşma bulunmaktadır. Taşınmaz50. yıl caddesine 50 m mesafede Barış Pınarı viuyadüğü yolu üzerinde bulunmaktadır. Taşınmaz yeni açılan çift şerit yola cephelidir. Ticari alanda kalmaktadır. Şehir içi ulaşım ağına yakındır. Taşınmaz şehrin merkezinde ticari alanında bulunmaktadır. Borçlu konusu taşınmazın etrafında yapılaşma bulunmaktadır. Topoğrafyası düz olup her türlü inşaat yapımına uygundur. Belediyenin her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Yeni açılan çift şeritli yola cephelidir.
Yüzölçümü : 5.813,46 m2 , Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmaktadır.E=2 ticaret-konut yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti : 10.173.555,00 TL,
KDV Oranı : %18
(İpotek alacaklısı banka alacağa mahsuben satın alması halinde 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4/r maddesine göre kdv'den istisna)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/10/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 09/11/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Bşk. Konferans Salonu - Kazım Yurdalan Mahallesi Erzurum-Ağrı Yolu No:41(İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) PALANDÖKEN / ERZURUM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/107 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.