Kocaeli Çayırova'da 34.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Kocaeli Çayırova'da 34.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!


T.C. Gebze İcra Dairesi, Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Şeherpınar Mahallesi, 184 ada 2 parselde yer alan arsayı 34 milyon 823 bin 300 TL'ye icradan satıyor...


T.C. Gebze İcra Dairesi tarafından, Kocaeli ili, Çayıroca ilçesi, Şeherpınar Mahallesi, 184 ada 2 parselde yer alan arsa 34 milyon 823 bin 300 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 25 Ocak tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. GEBZE İCRA DAİRESİ 2017/6559 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kocaeli İl, Çayırova İlçe,ŞEKERPINAR2 Mahalle/Köy,184 Ada, 2 Parselde kayıtlı arsa vasıflı tam hisseli taşınmaz, Çayırova İlçesi,Atatürk Mahallesi,Tepeören Caddesine cepheli ve üzerinde yapı bulunmayan 2 nolu boş parseldir.TAYSAT Organize Sanayine,GOSB Organize Sanayi bölgelerine çok yakın konumda kalmaktadır.Taşınmaz yaklaşık yüzde 10-15 eğimli durumda olup üzerinde zirai faaliyet yapılmayan boş parsel halindedir.Taşınmaz İstanbul Tuzla OSB 'nin Güney bitişiğinde olup,Sanayi tesis alanında bulunmakta ve çevresinde Sanayi yapıları bulunmaktadır. Ulaşım imkanları iyidir.Alım ve satım kabiliyeti iyi derecededir.
Adresi : Şekerpınar-2 (Atatürk)Mah.,Birlik Organize San.Bölgesi 3. Cadde Cepheli Çayırova/ KOCAELİ
Yüzölçümü : 13.929,32 m2
İmar Durumu :Taşınmazın 1/1000 ölçekli Şekerpınar Revizyon Uygulama İmar planında Sanayi alanında kaldığı, E=0,40, yapılaşma şartlarında olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 34.823.300,00 TL (Mahkeme kararı ile)
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 25/01/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 21/02/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : GEBZE ADLİYESİ 1. KAT B BLOK 116 NOLU MEZAT SALONU GEBZE/KOCAELİ

Kocaeli Çayırova

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir..

6- Artırmaya iştirak edeceklerin teminat akçesini (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/07/2014 tarih 26213 sayılı yazılarının dayanağını oluşturan İİK'nun 9.maddesi uyarınca ve COVİD-19 virüsünün BULAŞ RİSKİNİN YOĞUNLUĞU sebebiyle) müdürlüğümüze ait TR 740001500158007305145434(Banka Adı:Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.-İlyasbey Vergi Dairesi-3890788498) banka hesabına yatırması ve yatırdığına ilişkin dekontu satış mahallinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgilinin dekontu ibraz etmeden önce teminatın hesaba geçtiğinin daireden teyit edildiğine ilişkin şerhi almasıönemlidir. Aksi takdirde ihale saatine kadar hesaba geçmeyen teminata dayalı olarak ihaleye katılım talepleri kabul edilmeyecek olup, satış mahallinde de NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. (Benzer İçtihat: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı ilamı, Onama: Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı ilamı) satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanının taşınmazın tapu takyidatında adresi bulunamayan ilgililere tebliğ edilememesi durumunda gazete ilanı varsa gazete ilanının, gazete ilanı yoksa elektronik ortamda yapılan ilanın bütün ilgililere tebliğ yerine sayılacağı,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6559 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.