Esenler Atışalanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Esenler Atışalanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı (Oruç Reis) Mahallesi 1082 Ada 4 Nolu Parsel ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.03.2021 tarih ve 538988 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı (Oruç Reis) Mahallesi 1082 Ada 4 Nolu Parsel ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-34182579 ve UİP-34479686 plan işlem numaraları ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin ilgili hükümleri kapsamında 22.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.04.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın