06 / 07 / 2022

Esenler'de otellerin çatı katı serbestliği teklifine İBB Meclisi'nden onay!

Esenler'de otellerin çatı katı serbestliği teklifine İBB Meclisi'nden onay!

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkanı olduğu Esenler'de kamu yapılarına sunulan çatı katı serbestliğine turizme katkı amacıyla oteller dahil edildi. İBB Planlama Müdürlüğü, düzenlemenin çatıdan kaynaklı yapı yüksekliğini ve inşaat alanını arttırabileceğiyle ilgili uyarı yaptı.Esenler Belediyesi Meclisi'nde, ilçe genelinin uygulama imar planın notlarında çatı katlarına ilişkin düzenlemede 2019'da değişikliğe gidildi. Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvemli'nin haberine göre; plandaki “Çatı katı ve çatı arası piyesi (çatı dubleksi) yapılamaz. Çatı eğimi yüzde 33'ü geçemez. Ancak donatı alanlarında (dini tesis, eğitim tesisi, sağlık tesisi, kültürel tesis, resmi kurum vb), özel sağlık, özel eğitim ve özel yurt projelerinde, kamu mülkiyetindeki yapılarda  çatı şekli ve eğimi serbest olup, yükseklik ilçe belediyesinin onaylayacağı avan projeye göre yapılacaktır” ifadelerine eklemeler yapıldı. 

Esenler'deki turizm potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla çatı katı ve eğiminin serbest bırakıldığı fonksiyonlara “turizm tesis ve konaklama tesisleri” dahil edildi. Yapılan plan notu düzenlemesi, karar verilmesi amacıyla İBB Meclisi'ne yollandı ve Kasım ayı oturumlarında gündeme getirildi. 

YÜKSEKLİK VE İNŞAAT ALANI ARTAR

Teklifte incelemeler yapan İBB Planlama Müdürlüğü, bazı uyarıları dile getirdi. Plan değişikliğinin bölgenin 13'ünü kapsayan ticaret, hizmet ve konut alanlarını etkilediğine dikkat çekildi. 

Ticaret, hizmet ve konut alanı fonksiyonlarının genellikle ana caddeden cephe alan ve yüksek katlı yapıların yer aldığı alanlar olduğunun altı çizildi. 

Esenler de otellerin çatı katı serbestliği teklifine İBB Meclisi nden onay!

Düzenlemeyle beraber ticaret, hizmet, konut alanlarında çatı şekli ve çatı eğiminin serbest bırakılabilir duruma getirilebileceği, bu durumdan etkilenen parsellerde çatı sebebiyle yapı yüksekliğinin ve bununla birlikte inşaat alanının arttırılabileceğine dikkat çekildi.

Sokak siluetini çatı eğimi doğrultusunda olumsuz etkileyebileceğine ve plan bütünlüğünü bozucu niteliğe sahip olduğuna vurgu yapıldı. 

“YÜZDE 33 SINIRI AŞILIR”

İstanbul İmar Yönetmeliği'nin çatı düzenlemesiyle ilgili hükmüne atıfta bulunularak; plan notu düzenlemesiyle kamu yapılarına ek olarak ticaret, hizmet, konut simgeli alanlarda konaklama ve turizm amaçlı bina inşa edilmesi durumunda çatı eğimlerinin yüzde 45'e ve yüksekliğinin 5 metreye kadar ulaşabileceğinin anlaşıldığı, bölge planında getirilen yüzde 33 eğim sınırının geçildiği ifade edildi. Bu durumun farklı uygulamalara neden olabileceği, imar bütünlüğü açısından belirsiz ve olumsuz durumlar yaratabileceği vurgulandı. 

Plan notu değişikliğiyle ilgili herhangi bir kurum ve kuruluştan görüş alınmadığı, değişiklik nedeni ve gereklilik analizinin detaylı şekilde açıklanmadığı belirtildi. 

Bu uyarılara rağmen İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından teklif, turizmi destekleyici niteliğe sahip olduğundan uygun görüldü. İBB Meclisi'nde de yine AKP-MHP grubunun oyları, CHP-İYİ Parti'nin muhalefeti ile plan notu değişikliğine onay verildi. 

İstanbul’u depreme hazırlayacak çatı düzenlemesi reddedildi!