07 / 07 / 2022

Esenyurt'ta 9.5 milyon TL'ye satılık dükkan!

Esenyurt'ta 9.5 milyon TL'ye satılık dükkan!

Büyükçekmece 2. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kıraç Mahallesi, 1088 ada, 5 parselde yer alan 622 metrekarelik dükkanı 9 milyon 500 bin  TL'ye icradan satıyor...Büyükçekmece 2. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kıraç Mahallesi, 1088 ada, 5 parselde yer alan 622 metrekarelik dükkan 9 milyon 500 bin  TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 16 Ocak 2020 tarihinde saat 11:15'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
2013/4289 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 1088 Ada, 5 Parsel, KIRAÇ Mahalle/Köy, C BLOK 4.KAT 113 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, E-5 Londra Asfaltı ile Adnan Kahveci Bulvarı köşesinde, tapunun 1088 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı 47.150,88m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Autopıa Otomobil Alışveriş Merkezi?nde 1297/100000 arsa paylı C blok 4.kat (113) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir.
Tamamı 47.150,88 m2 alana sahip parsel üzerinde bulunan Autopia Alışveriş Merkezi bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal katlı A Blok, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal katlı B Blok, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal katlı C Blok, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal katlı D Blok olmak üzere dört blok ve 542 bağımsız bölümlü, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Binanın 3.bodrum katında sığınak, 2.bodrum katında otopark alanı, 1.bodrum katında otopark ve bağımsız bölümler, zemin ve normal katlarında araç girişine elverişli rampa ile çıkışı bulunan bağımsız bölümler yer almaktadır. Alışveriş Merkezi kaba inşaatı ile bağımsız bölümler arası ortak alan inşaatı tamamlanmış durumda, bağımsız bölümler kısmen natamam durumda olup, 113 bağımsız bölüm numaralı dükkan C Blok 4.katta yer almaktadır. 113 bağımsız bölüm numaralı dükkan, Tapu Müdürlüğünde bulunan ve kat irtifakına esas teşkil eden mimari projesine göre 622,76m2 net alana sahip, bağımsız bölüme ait 171,71m2 alanlı mutfak alanı yer almaktadır. Ayrıca bağımsız bölüm çevresinde 8.523,52m2 alanlı test sürüş alanı mevcuttur. Taşınmaz içerisinde ince imalatlar yapılamamış durumda, dış cepheye bakan doğrama aksamı tamamlanmış durumda olup, elektrik ve sıhhi tesisat kaba imalatı tamamlanmıştır.
Ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tertibatları ile asansör ve yürüyen merpen mevcut olup, yapının tümü göz önüne alındığında, doluluk oranının çok düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, ana arter üzerinde, civarın talep gören ticaretalanında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 47.150,88 m2
Arsa Payı : 1297/100000
İmar Durumu : İnşaat tarzı Esenyurt TEM Güneyi 6.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:2.50 Hmax:36.50 T5 Ticaret Alanın kalmaktadır.
Kıymeti : 9.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EKBİNA BİTİŞİĞİ AYMERKEZ KARŞISI BELEDİYE MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4289 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.