Eshan İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eshan İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Eshan İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eshan İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Selçuk Yağsız, Gökhan Yağsız ve Enes Akbulut ortaklığıyla 10 bin 500 TL sermaye ile 28 Temmuz'da Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde kuruldu.Eshan İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Selçuk Yağsız, Gökhan Yağsız ve Enes Akbulut ortaklığıyla 10 bin 500 TL sermaye ile 28 Temmuz'da Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde kuruldu. 


Eshan İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Her türlü inşaat taahhütişleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-Durum (halihazır), kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. parselasyon planlarının yapımı. 13-Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-Her türlü hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere katılmak, hafriyat makinaları ile yedek parçalarının alımını ,satımını ithalat ve ihracatını yapmak 16-Özel resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak, halı, kilim, battaniye, yastık ve yollukların yıkanması, temizlenmesi için halı yıkama ve temizleme fabrikası ve tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, çamaşır yıkama hizmetleri vermek, her türlü temizlik malzemelerinin, makinelerinin imalatı, montajı, tamir ve bakımını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihracatını yapmak. İlaçlama makineleri, elektrik süpürgesi, halı yıkama makinesi, robot temizlik makineleri, temizlik el aletleri vb. makinelerin imalatı, alım ve satımı ile ithalatını ve ihracatı yapmak. Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.  17-Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak, Taahhütlerinde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.  18-Her türlü temizlik madde ve malzemelerini almak, satmak,ithalat ve ihracatı ile ticaretini yapmak. 19-Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut,resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak, bununla ilgili taahhütlerde bulunmak, ihalelere, artırma ve eksilmelere katılmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20-Turizme yönelik otel ,motel bar ,pansiyon kamping tatil köyleri apart oteller yeme içme tesisleri eğlence yerleri kurmak, işletmek işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak kiralamak kiraya vermek. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, her türlü seyahat acentesi kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek, öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 21-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını pazarlamasını yapmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.


Eshan İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi, İsteks Sanayi Sitesi B-3 Blok No:6