Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?

Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?Borçlunun evinin değeri, borçtan fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılıyor. Peki, "Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?" diyorsanız işte yanıtı...


Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?

Haciz, borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması işlemine deniyor. Kanunen, borçlunun haline münasip evi haczedilmeyecek mallar arasında yer alıyor.


Ancak, evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılıyor. Peki, eşinizin borcunun olduğunu ancak evin tapusunun size ait olduğunu düşünelim. "Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Eşin borcundan dolayı diğer eşin tapulu evi haczedilemiyor. Diğer eşin borcu nedeniyle bir eş sorumlu tutulamaz. Ancak birlikte kullanılan eşyaların borçlu eşe de ait olduğu kabul ediliyor, eğer borçlu eşe ait değilse istihkak iddiası ileri sürülebiliyor.


Borca kefil olunmaması halinde eve haciz gelmesi ve evin satışa çıkarılması söz konusu olamıyor. Haczedilemeyen diğer mal ve haklar şu şekilde sıralanıyor;


Haczi caiz olmayan mallar ve haklar;

Madde 82.- (Değişik: 18/2/1965 – 538/46 md.) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:


1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,


2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,


3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,


4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,


5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,


6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,


7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat,


Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin mai­şetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,


8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,


9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,


Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı Kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,


10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,


11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,


12. Borçlunun haline münasip evi (ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır).


Eve icra kanunu!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com