Eskişehir Büyükşehir'den 20.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir Büyükşehir'den 20.5 milyon TL'ye satılık arsa! Eskişehir Büyükşehir'den 20.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Merkez Işıklar Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale ile satıyor. İhale 31 Ekim'de yapılacak..Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından Merkez Işıklar Mahallesi 1121 ada 190 parsel sayılı 15 bin 150,34 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 20 milyon 500 bin lira olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, metrekaresi, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir) tüzel kişi Oda kayıt belgesi) şartname alındı maknuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaraları ve noter tasdikli imza sirklülerini

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesini

Vekaleten katılanların vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ilan olunur.