Eskişehir'de 1 milyon 274 bin TL'ye icradan satılık ekmek fabrikası!

Eskişehir'de 1 milyon 274 bin TL'ye icradan satılık ekmek fabrikası!

Eskişehir 2. İcra Müdürlüğü, Eskişehir OSB'deki ekmek fırınını 1 milyon 274 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 11:00-11:10 saatlerinde yapılacak


 

Verilen ilan şöyle;   ESKİŞEHİR 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No : 2008/11970 Esas    Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Aşağıda yazılı taşınmazın açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, ilgililerin adreslerine tebligat gönderilmiş olup, ilgililerin adreslerinde tebligat yapılmaması halinde veya adresi bilinmeyenler için satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. Satışa konu taşınmaz Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup, (4562 sayılı OSB kanununu 15 maddesi (değişik 3.fıkra:5807-23.10.2008) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışının yapılmasına karar verilen taşınmazların icra yolu ile satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklılarının öncelikle ödenmesi koşulu ile bölgenin kuruluş protokolünde ön görülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satılmasına karar verilen gayrımenkuller: Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi Şehitler Bulvarı 25 cadde adresinde bulunan, Tapuda Yassıhöyük Mah , 120 ada 4 parselde kayıtlı 9.955,55 m2 yüzölçümlü , arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde ekmek fırını ve un mamülleri imalathanesi ve idare binası bulunmaktadır. Yapı 1280 m2 alan üzerine kurulmuş olup, 160 m2 alanlı idari bina 2 katlıdır.Yapı dış duvarları bürüt betondur.ldari bina zemin katı giriş,soyunma odası,yemekhane wc mahalli, üst kat bürolar ve wc mahallidir.Üst kat tavanı taş yünü asma tavandır. İdari bina kaloriferlidir.Taban kaplaması,suni parke plak,merdiven kaplaması mermerdir. Radyatörleri pkkp saç paneldir.pencere doğramaları ısı camlı, PVC,kapılar aliminyum doğramadır.idari binanın elektirik ve suyu mevcuttur.lmalathane tabanı epoksil iç mahal duvar kısmı tabandan 2.00 m yükseklikte epoksil kaplamadır.Binada 34,5/0.4- 0. 231 kv 400 KVA dahili tip transformatör ve 34.5 KV orta gerilim hücre ve köşkü vardır.Taşınmaz 1.274.000,00 TL bedelle satılacaktır. 1. satış 15/06/2012 Cuma günü saat 11:00-11.10 arasında 2.Satış 25/06/2012 Pazartesi günü saat 11:00-11.10 arasında İmar Durumu: Dosyada mevcut Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi imar formülü: 1-Organize Sanayi bölgesi,Şehitler Bulvarı 15.cadde İ25A24D4C pafta 120 Ada,4 parsel, 9 955,55 m2 yüzçümlü ön bahçe mesafesi 17.00 m, komşu mesafesi 12,00 m, arka bahçe mesafesi 17,00 m, kat adedi, kot alın yer, su basman kotu, bina yüksekliği,bina derinliği, Fabrika üretim teknolojisine göre düzenlenecektir. Satış şartları: 1- Gayrimenkulun satışı 15/06/2012 Cuma günü saat 11:00-11:10 arasında; Eskişehir Adliye Sarayı zemin kat 2 nolu müzayede masasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla   25/06/2012 Pazartesi günü saat 11:00-11:10 arasında Eskişehir Adliye Sarayı Zemin kat 2 nolu müzayede masasında 2.artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul sonunda en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir.Şu kadar kijartırma bedelinin malın tayin edilen kıymetinin %40’ını bulmasını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka,paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi,tapu harç ve masrafları, KDV. Alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse IIK 133.madde gereği ihale feshedilir.İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5- ihaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farkı ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/11970 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 8- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup,adrese tebligat yapılmaması veya adresleri bilinmeyenlerinde yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2012 (IIK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.28969 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!