Eskişehir'de icradan 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir'de icradan 6 milyon TL'ye satılık arsa! Eskişehir'de icradan 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Eskişehir 7. İcra Dairesi tarafından Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Batıkent Mahallesi'ndeki arsa satışa çıkarıldı. Arsanın satış bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi.


Eskişehir 7. İcra Dairesi, Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Batıkent Mahallesi'ndeki arsayı 6 milyon TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 26 Ekim 2018 günü gerçekleşecek. 

T.C. ESKİŞEHİR 7. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi No:65 adresinde bulunan arsa olup, tapuda Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Aşağısöğütönü Mahallesi, 10075 ada 1 parselde kayıtlı Arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın tapuda tamamı Yelken Müh. Mek. Tes. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. Taşınmazın toplam arsa alanı 2.946,00 m² dir. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın keşif anında boş arsa olduğu görülmüştür. Çevresinde siteler ve çok katlı binalar bulunmaktadır. Meskun alanda bulunmakta ve şehrin çok kıymetli bölgelerinden birinde yer almakta olup, Gelir düzeyi ortanın üzeri insanların özellikle tercih ettikleri bir bölgedir.Taşınmaz Ulusal Egemenlik Bulvarına yaklaşık kuş uçuşu 1,3 kilometre, Eskişehir-Ankara karayoluna yaklaşık kuş uçuşu 530 metre,Vilayet Meydanına yaklaşık kuş uçuşu 6,90 kilometre mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmi ayrık nizam 3 kat konut alanı ve kısmi ayrık nizam 4 kat ticaret alanına isabet etmektedir. 2018 yılı için Tepebaşı Belediyesinin Arsa Rayiç Bedeli Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi için 336,39 TL/ m2 dir. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın konumu, ticari alanlara ve şehir merkezine mesafesi, alanı, belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanması, imar durumu, piyasadaki arz talep dengesi dikkate alındığında serbest piyasa değerinin 6.000.000,00 TL (altımilyonTL) olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yüzölçümü : 2.946,00 metrekare
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/10/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 20/11/2018 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : 7 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini (1.200.000,00 TL) belirtilen rakamın miktarı satış anında mahalde bu meblağda bir miktarın sayılması veya muhafazasında yaşanabilecek sıkıntılarda gözetilerek Eskişehir 7. İcra Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Eskişehir Adliye Şubesinde bulunan TR130001500158007293282656 İBAN nolu hesabımıza T.C. Kimlik Numarası İsim Soy İsim ve Dosya numarası belirtilerek yatırılması veya bu miktar kadar “şartsız, kesin ve süresiz” banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/37 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/08/2018