Etimesgut Dodurga imar planı askıda!

Etimesgut Dodurga imar planı askıda! Etimesgut Dodurga imar planı askıda!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mayıs 2015 tarihinde onayladığı Etimesgut İlçesi, Dodurga Mahallesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 3 Haziran'da askıya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mayıs 2015 gün ve 1028 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, Etimesgut İlçesi, Dodurga Mahallesi, tp.1445, 1446, 1499, 1500, 1501, 1503, 1514, 1515, 1737, 1781, 1782, 2170, 2194 ve 2023 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 3 Haziran 2015 tarihinde askıya çıktı. İmar planı 3 Temmuz'da askıdan inecek.İmar planı için tıklayınız