Etimesgut Elvan Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

Etimesgut Elvan Mahallesi imar planı değişikliği askıda! Etimesgut Elvan Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut ilçesine bağlı Elvan Mahallesi 46044 ada 1 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bugün askıya çıkarıldı...
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mayıs 2015 gün ve 1051 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi 46044 ada 1 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda ve internet sitemizde 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İmar planı için tıklayınız