Etimesgut Elvan Mahallesi imar planı değişikliği askıda!

Etimesgut Elvan Mahallesi imar planı değişikliği askıda!Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut ilçesine bağlı Elvan Mahallesi 46044 ada 1 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bugün askıya çıkarıldı...Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mayıs 2015 gün ve 1051 sayılı kararı ile tadilen onaylanan, Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi 46044 ada 1 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda ve internet sitemizde 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İmar planı için tıklayınız