Etimesgut Göksu imar planı değişikliği askıda!

Etimesgut Göksu imar planı değişikliği askıda! Etimesgut Göksu imar planı değişikliği askıda!

Ankara Etimesgut'a bağlı Göksu KDGPA sınırları içinde bulunan 63400 ada 2 parsele ait 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5 Mayıs'ta askıya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Nisan 2015 gün ve 821 sayılı kararı ile onaylanan Göksu KDGPA sınırları içinde bulunan 63400 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5 Mayıs'ta askıya çıktı. Konut alanı olarak belirtilen planda yükseklik serbest. İmar planı 5 Haziran 2015 tarihinde askıdan inecek.
İmar planı için tıklayınız