10 / 12 / 2023

Ev alacaklara müjde! Ankara'da 2 konut satışa çıktı! Bu tarihi aman kaçırmayın!

Ev alacaklara müjde! Ankara'da 2 konut satışa çıktı! Bu tarihi aman kaçırmayın!

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan 2 adet konutu satıyor. Peki Ankara Yenimahalle'de yer alan konutların fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından,  Ankara  ili, Yenimahalle ilçesi, Turgut Özal Mahallesi, 2119 sokakta yer alan 2 adet daire satışa sunuldu. 

Ankara Yenimahalle'de yer alan 2 adet konut için satış ihalesi açık teklif usulü ile 19 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ev alacaklara müjde! Ankara da 2 konut satışa çıktı! Bu tarihi aman kaçırmayın!

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün satışa sunduğu konutların net alanları 140 metrekare, brüt alanları ise 158 metrekare olarak açıklandı. 

Konutlar için 90 bin lira ve 93 bin lira geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan konutların fiyatları 3 milyon TL ve 3 milyon 100 bin TL şeklinde açıklandı. 

Ev alacaklara müjde! Ankara da 2 konut satışa çıktı! Bu tarihi aman kaçırmayın!

İlan metni:

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK KONUT VASIFLI GAYRİMENKULLER
19.10.2023 TARİHLİ İHALE İLANI ve ŞARTNAMESİ

 

Gayrimenkul Satış İhalesine Konu Vakıf Taşınmazların

Sıra

İl/İlçe

Mahalle, Cadde,Sokak

Cinsi

Ada/Parsel

Parselin Alanı

Arsa Payı

Malik (Vakıf)

İhale Usulü

Satışa Esas Muhammen Bedel (KDV HARİÇ)

%3 Geçici
Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

Ankara/ Yenimahalle

Turgut Özal mah.,2119 sok.

Kargir Apartman

43090/4

4650 m²

125/4650

El-Hac İbrahim Yuva Köyü Camii Şerifi Vakfı

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.mad. Vakıflar Meclisinin 18.05.2023 tarih 209/187 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

3.100.000,00 TL (ÜçmilyonyüzbinTürkLirası)

93.000,00 TL

19.10.2023

14:30

8. Kat, 34 no’lu
Bağımsız Bölüm
Apt.kapı No:4
Brüt Alanı:158m²
Net Alanı: 140m²

2

Ankara/ Yenimahalle

Turgut Özal mah.,2119 sok.

Kargir Apartman

43090/4

4650 m²

136/4650

El-Hac İbrahim Yuva Köyü Camii Şerifi Vakfı

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.mad. Vakıflar Meclisinin 18.05.2023 tarih 209/187 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

3.000.000,00 TL (ÜçmilyonTürkLirası)

90.000,00 TL

19.10.2023

14:30

5. Kat, 23 no’lu
Bağımsız Bölüm
Apt.kapı No:4
Brüt Alanı:158m²
Net alanı: 140 m²

 

1) Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların, karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden; 19.10.2023 günüsaat 14:30’da, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı,  No:133 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Kızılay-Çankaya / ANKARA adresinde ihale salonunda, 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

2.1) Geçici teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu veya teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslı da mektupla beraber elden teslim edilecektir.)
2.2) Katılımcılardan;
2.2.1) Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi (nüfus kayıt örneği), yerleşim yeri belgesi (ikametgâh) ,
2.2.2) Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi,
2.2.3) Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) Olarak Katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi,
2.2.4) Ortak Girişimler; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,
2.2.5) Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri
2.3) Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
2.4) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi,

3) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerle birlikte ihale saati olan 14.30 a kadar, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat ederek, tüm belgeleri elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

4) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere, işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6) İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

7) İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve taşınmazın satış bedeli üzerinden doğacak KDV tutarı ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcıya aittir.

8) Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanun’un 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.
Geçici teminatın nakit olması durumunda en geç 19.10.2023 tarih, saat:14:30’a kadar İdaremizin Vakıf Katılım Bankası Ankara Şubesi Hesap Adı: Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü İban:TR***********0***********1 nolu IBAN numarasına  yatırılması gerekmektedir. (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin Adı-Soyadı/Unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmelidir.)  Teminat mektuplarının  SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.

9) İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masrafları (her türlü vergi + resim ve harç ödemelerini) İdaremize ve ilgili Kurumlara yatırdıktan sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır.
Taliplinin Yasal süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

10) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak her türlü vergi+ resmi harç (KDV + Karar Pulu + Damga Vergisi vs.) ve diğer tüm satış masraflarının tamamı peşin alınacaktır.

11) İhale bilgileri İdaremizin resmi internet sitesinden ( www.vgm.gov.tr) veya mesai saatleri içerisinde Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.  

İLAN OLUNUR.

 (Tel: 0 312 309 89 10 Dahili (7303-7315) - (www. vgm.gov tr.)

DSİ 24. bölge Müdürlüğü KPSS’siz 18-36 yaş arası işçi alacak! 

Altın bilezik fiyatları dibe vurdu! Fiyatları görenler kuyumculara koştu! İşte 22,18 ve 14 ayar altın bilezik fiyatları

Diyanet 2.450 personel alımı yapacak

Geri Dön