Ev alıp satana ve ev sahiplerine vergi müjdesi!

Ev alıp satana ve ev sahiplerine vergi müjdesi!

Ev alıp satarak milyonlarca lira kazanmış olsanız bile 2011 için 9.500 lira kazanç beyan edip 1.425 lira ödeyerek vergi kaçakçısı olmaktan kurtulabilirsiniz. Ev sahipleri ise 2015 için 644 lira beyan ile temize çıkacak.


Vergi ve varlık barışı teklifinin en önemli kısımlarından birisi matrah artırımı. Vatandaş matrah artırımı ile çok küçük tutarlarda vergi ödeyerek kaçakçılıktan kurtulabilecek. Matrah artırımı aslında şirketler için getiriliyor. Şirketlerin tartışmalı konularda kazanç yazıp bunu beyan etmemesi ciddi vergi cezaları doğuruyor. Bu nedenle yeni yasada aynı sigorta gibi belli bir miktar vergi ödeyip incelemeden kurtulurabilmesini sağlayacak düzenleme getirildi. Şirketler ve kişiler 2011 kazançlarının yüzde 35’i 2012 kazaçlarının yüzde 30’u ve 2015 kazançların yüzde 15’i kadar ek kazanç beyan edip vergi incelemesinden muaf olabilecek.


100 BİN LİRA KAZANANDAN 4 BİN LİRA EK VERGİ

Örneğin 2015’te 100 bin lira kazandığını beyan edip 24 bin 270 lira vergi ödeyen bir gelir vergisi mükellefi 4 bin lira daha ödeyerek vergi incelemelerini atlatacak. Eğer bu kazanç sahibi kurumlar vergisine tabi şirket ise 3 bin lira ödemekle yetinecek. Şirketin veya kişinin vergi ile ilgili sıkıntısı 2015’ten daha sonraya gidiyorsa bu durumda biraz daha fazla vergi ödeyecek. Ancak en önemlisi hiç gelir beyan etmeyen mükellefler yani kayıtdışı çalışanlar. İşte kayıtdışı çalışan şirketler ve gelir elde edip de Maliye’ye hiç bildirmeyen kişiler bu aftan çok daha iyi yararlanacak. Çünkü bu kişiler ne kadar kazanırsa kazansın belli bir tutar ödeyerek vergi kaçakçısı olmaktan kurtulacak.
Ev alıp satana ve ev sahiplerine vergi müjdesi!


EV ALIP SATANA VE EV SAHİBİNE MÜJDE

Tabii ki şirketlerde geçmiş yıllara yönelik vergi kaçırma veya bu nedenle vergi inceleme elemanı tarafından ceza yazılabilecek durumları bu yasa ortadan kaldırıyor. Ancak vatandaşlar için de önemli düzenlemeler içeriyor. Örneğin son yıllarda en fazla kazanç türlerinden birisi olan ev alım satımından kaynaklı gelirler dahil vatandaşların tüm gelirleri cüzi bir miktar vergi ile inceleme kapsamından çıkacak. 2011 yılında gayrimenkul alıp satarak 1 milyon lira kazanç elde edip bunu ödemeyen bir kişi 9 bin 500 gelir beyan edip 1.425 lira vergi ödediğinde artık Maliye ile helalleşmiş olacak. Eğer kişi bilanço esasına göre defter tutan biriyse 2.380 lira ödenmesi yeterli olacak. Vergi kaçağı 2015 yılına aitse herhangi bir kişi için 1.898 liralık vergi ödenmesi o kişiyi temize çıkaracak. Ev sahipleri eğer gelirlerini beyan etmemişlerse bilanço esasına göre defter tutanların 5’te biri oranında vergi ödemeleri yeterli olacak. Bu durumda geçen yıl kira geliri hiç beyan etmeyenler 644 lira vergi ödeyip ceza almaktan kurtulacak. 2011 yılı gelirini beyan etmeyen ev sahibi için 476 lira vergi yeterli olacak.


ŞİRKETLERE YÜZDE 5 AVANTAJ

Kurumlar vergisi mükellefi şirketler de ise matrah 28 binden başlayıp 37 bin 940 liraya kadar çıkıyor. 2011’de hiç gelir beyan etmeyen bir şirketin temize çıkması için 28 bin lira matrah beyan edip 5.600 lira vergi ödemesi yeterli. 2015’te aynı durum söz konusu ise 7 bin 588 lira yeterli olacak. Üstelik şimdiye kadar gelirlerini zamanında beyan eden ancak bir eksik olduğunu düşündüğü gelirini beyan eden şirketler artırdıkları matrahın yüzde 20’sini değil yüzde 15’ini vergi olarak ödeyecek.Ev alıp satana ve ev sahiplerine vergi müjdesi!


KDV’NİN YÜZDE 1.5’İ ÖDENECEK

Eğer Katma Değer Vergisi ile ilgili bir sıkıntınız var ise bu kez 2001 için ödediğiniz verginin yüzde 3.5’i 2012 için yüzde 3, 2013 için yüzde 2.5, 2015 için yüzde 2 ve 2015 için yüzde 15 oranında vergi ödenmesi vergi incelemesinin önünü kesebilecek.Rahmi AK/Habertürk
Haber Posta Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Vergi ve varlık barışı teklifinin en önemli kısımlarından birisi matrah artırımı. Vatandaş matrah artırımı ile çok küçük tutarlarda vergi ödeyerek kaçakçılıktan kurtulabilecek. 

Matrah artırımı şirketler için getiriliyor. Şirketlerin tartışmalı konularda kazanç yazıp bunu beyan etmemesi ciddi vergi cezaları doğuruyor. Bu nedenle yeni yasada aynı sigorta gibi belli bir miktar vergi ödeyip incelemeden kurtulunabilmesini sağlayacak düzenleme var. 


Ev alıp satana müjde 


Son yıllarda en fazla kazanç türlerinden birisi olan ev alım satımından kaynaklı gelirler dahil vatandaşların tüm gelirleri düşük bir miktar vergi ile inceleme kapsamından çıkacak. 

2011 yılında gayrimenkul alıp satarak 1 milyon lira kazanç elde edip bunu ödemeyen bir kişi 9500 gelir beyan edip 1425 lira vergi ödediğinde artık Maliye ile helalleşmiş sayüacak. Vergi kaçağı 2015'e aitse bu kişi için 1898 liralık vergi ödenmesi o kişiyi temize çıkaracak. 


Davayı kazanana yüzde 80 indirim 


Vergi ve barış tasarısında vergi mahkemeleri ile mahkemelik olanlara geniş haklar tanındı. Eğer mükellef mahkemeyi kazanmış ve temyiz aşamasında bulunuyorsa anaparanın yüzde 80'i ödenmeyecek. Eğer mahkemedeki süreç mükellef alayhine ise vergi aslında bir indirim olmayacak. Ceza silinecek ve enflasyon oranında faiz gelecek. 

Kesinleşmiş borçlarda sadece mahkeme aşamasında olanlarda yüzde 50'si ödenmeyecek. Ceza enflasyona göre yeniden belirlenecek. 
Posta