Ev almak isteyenler için 2020 tapu rehberi!

Ev almak isteyenler için 2020 tapu rehberi!Bu yıl ev alacak ya da ev almayı düşünen binlerce kişi tapuda yapılacak işlemleri merak ediyor. Peki tapudaki devir işlemi için ne kadar tapu harcı ödenecek? Tapu işlemleri nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler...


Gayrimenkul alıp satarkenn devir işlemleri için harç ödenmesi gerekiyor. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödüyor. Bu bedel ödenmeden devir işlemi gerçekleşemiyor.

Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerine denk geliyor.

2020'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Tebliğe göre bu yıl da bu sene de gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği açıklandı.

Evin değeri: 400 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 8 bin TL
Toplam ödenecek harç: 16 bin TL

Tapuda hangi belgeler isteniyor?

Satıcıdan istenen belgeler
1- Tapu aslı veya fotokopisi
2- 1 Resim
3- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
4- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
5- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Alıcıdan istenen belgeler

1- 2 Resim
2- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda hangi belgeler isteniyor?

1- Mersis numarası ve ticaret sicil no
2- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,
3- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,
4- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu Harcı Bedelinin Düşük Gösterene Ceza

Tapu harcı ödemesi, beyan edilen satış bedeline göre yapıldığı için tapu işlemi sırasında düşük bir bedel beyan ederseniz daha düşük tapu harcı ödersiniz. Geçmiş yıllarda daha az tapu harcı ödemek isteyen çok sayıda alıcı ve satıcı ev satış değerlerini düşük göstererek işlem yaptı. Üstelik bu durum satıcı için görünen kârı düşerek oluşması muhtemel gelir vergisini aşağı çekmeye yaradı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yakın takip edildiği için hem alıcıya hem de satıcıya geriye dönük cezalar kesilebilir. Örneğin, Gelir İdaresi Başkanlığı bankalardan çekilen konut kredisi tutarlarını isteyerek beyan edilen tapu harcı bedelleri ile kıyaslayabilir. Çektiği kredi tutarı beyan etmiş olduğu tapu harcından yüksek görünen kişilere aradaki beyan farkının tapu harcı yasal faizi ve hesaplanan eksik harç tutarının yüzde25'ine denk gelen vergi ziyaı cezası ile birlikte gönderebilir. ( Bu cezalar hem alıcıya hem de satıcıya yüzde 2 üzerinden hesaplanarak gönderilir.)

2020'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

Tapu ve Kadastro Harçları 2020!