16 / 08 / 2022

Evde tadilat yapmak için izin!

Evde tadilat yapmak için izin!

Evde tadilat yapmak için tüm kat maliklerinden izin alınması gerekiyor mu? Yoksa tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin izin alınması yeterli oluyor mu?Evde tadilat yapmak için izin!

"Evde tadilat yapmak için tüm kat maliklerinden izin alınması gerekiyor mu? Yoksa tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin izin alınması yeterli oluyor mu?" sorusunun yanıtı, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk: 


Madde 19 – 

Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle 

korumaya mecburdurlar.


Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. 


Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. 


Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. 


Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. 


Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. 


Konu ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanunu 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrası gereğince kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamıyor. Buna karşın Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabiliyor.Apartman bahçesinde yapılacak değişikliklere nasıl karar verilir?