Evine haciz gelenin hangi eşyaları alınır?

Evine haciz gelenin hangi eşyaları alınır? Evine haciz gelenin hangi eşyaları alınır?

Borçlunun her türlü mal ve hakkı haciz edilebiliyor. Burada önemli olan bir başka nokta da; haczin amacının, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlamak olmamalıdır.Takvim Gazetesi köşe yazarı olan Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Borcumu ödemedim, haciz olursa tüm eşyaları mı alırlar?'' sorusunu yanıtladı...

Borcumu ödemedim, haciz olursa tüm eşyaları mı alırlar?

Borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Asıl olan borcun ödenmesi, bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Ancak yasayla borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Yani, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için 'lüzumlu' olan buzdolabı, çamaşır ma kinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. Ev haczine gelerek, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, antika eşya, değerli taş, süs eşyası veya borçlu ve aile bireylerinin yaşamı için lüzumlu olmayan lüks statüsündeki eşyalar haczedilebilecektir.

Burada önemli olan bir başka nokta da; haczin amacının, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlamak olmamalıdır.

Aksi halin varlığı başta İcra İflas Kanunu'nun genel mantığına ve 85/ son maddesi hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de ters düşer..

Hangi ev eşyaları haczedilir?