Evini günlük kiraya verene kötü haber! 

Evini günlük kiraya verene kötü haber! Konutlardan sonra bazı iş yerleri için de emlak vergisi mükellefiyeti bulunuyor. Evini iş yeri olarak kiraya verenler ise daha fazla vergi yüküyle karşı karşıya kalıyor...


2020 yılı içinde iş yerini kiraya vererek gelir elde eden mal sahipleri, 2021 yılında vergi mükellefi oluyor. İstisna sınırından yüksek gelir elde eden kimselerin beyanname verip vergi ödemelerini yapmaları gerekiyor. İş yerini kiraya verip gelir elde edenler için vergi hesabı değişti. Bu yıl stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine ‘vergi iadesi’ yine yapılacak. Ancak stopaj oranının düşmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda iade almış birçok mülk sahibi bu yıl ‘vergi iadesi’ alamayacak, vergi ödeyecek.

Evini günlük kiraya verene kötü haber! 

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021

İş yeri kira gelirinde beyan sınırı ise brüt-stopaj dahil 49 bin lira oldu. Bu tutarın altında iş yeri kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmiyor. Stopaja konu olmayan bir iş yeri kira geliri elde edilmişse (Basit usulde vergilendirilen esnafa yapılan kiralama gibi) bu kez 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırı dikkate alınacak. 2 bin 600 liralık iş yeri kira geliri sınırını aşanlar beyanname veriyor.

İş yeri kira gelir vergisi hesaplama 2021

ÖRNEK:
Konut kira bedeli: 16.000
İstisna tutarı: 7.000
İstisna sonrası kalan konut kira geliri: 9.000
Brüt iş yeri kira geliri (2.400*12) 28.800
Beyan sınırı ile karşılaştırılacak toplam gelir: 37.800

Evini günlük kiraya verene kötü haber! 

İş yeri gelir vergisinden kimler muaf?

Konutlar dışında bazı iş yerleri için de emlak vergisi muafiyetleri bulunuyor. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi siteleri bu muafiyet kapsmında yer alıyor. Ancak sanayicilerin bu taşınmazlarının kiraya vermesi durumunda muafiyet ortadan kalkıyor ve emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. 

Tapuda konut olan iş yerleri için vergi 

İş yerleri için, taşınmazın rayiç bedeline göre büyükşehirde  binde 4, diğer illerde binde 2 oranında ilçelerin belediyelerine ödeme yapılıyor. Sahibi olunan ya da yaşanılan bir evin bir kısmını iş yeri olarak kullanmaya başlayanların da yüksek orandan emlak vergisini ödemesi şartı bulunuyor. Bir konutun sadece bir kısmı iş yeri olarak kullanılıyorsa, belediyeye gidip başvuru yaparak artık iş yerinin tabi olduğu zamandan itiabaren vergi ödenebiliyor.

Evini günlük kiraya verene kötü haber! 

Günlük kiralanan evler için vergi

Tapuda konut olarak kayıtlı günlük, haftalık ya da aylık olarak kiraya verilen gayrimenkuller içinde vergi ödenmesi gerekiyor. Bu durum karşısında evlerini iş yeri olarak kullananlar daha yüksek oranda vergi ödüyor. Evin fiziki açıdan iş yeri olarak kullanılması nedeniyle iş yeri emlak vergisi ödeniyor.

İş yerleri için vergi avantajı!

İş yeri kira geliri beyan sınırı 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com