Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçenler dikkat! Son 7 gün!

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçenler dikkat! Son 7 gün!

Türkiye'de değeri 5 milyon 227 bin TL'yi aşan yaklaşık olarak 150 bin konut için yeni vergi getirildi. Değerli konut vergisinde beyanname dönemi 7 gün sonra sona eriyor...


Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve bina değeri 2021 yılı içerisinde 5 milyon 227 bin TL'yi geçen, mesken niteliğine sahip taşınmazlar için bu sene yeni bir vergi yürürlüğe alındı.

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçenler artık değerli konut vergisi ödeyecek. Değerli konut vergisiyle ilgili sınır ve taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılıyor. Peki değerli konut vergisi nedir? Kimler ödeyecek, kimler ödemeyecek? Ödemeler nereye ve nasıl yapılacak?

Değerli konut vergisi kısaca; mesken, başka bir ifade ile konut olarak sahip olunan 2021 yılı için 5.227.000 TL’yi aşan değerdeki taşınmazların üzerinden alınan ve yükselen oranlı bir vergi türü. Değerli konut vergisi kapsamında taşınmazın değeri belirlenirken Emlak Vergisi Kanunu’na göre hesaplanan vergi değeri dikkate alınacak. 

Ayrıca, taşınmazın verginin konusuna girmesi için mutlaka tapuda konut olarak belirlenmiş olması veya fiilen konut olarak kullanılması gerekli. 

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL

Kimler değerli konut vergisini ödeyecek?

Servet vergisi ve lüks konut vergisi olarak da bilinen değerli konut vergisinde mükellef, taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler olarak kabul ediliyor. 

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL

İlk taksit ödemeleri 22 Şubat'ta bitiyor!

Binanın 2021 yılı emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçtiğinde vergi mükellefiyeti 2021'de başlıyor. Beyanname dönemi 1 Şubat'ta başlarken 22 Şubat'ta sona erecek. 

1 Ocak'ta başlayan 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi ise 1 Mart 2021 tarihine kadar sürecek. 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksitleri ise 1 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ödenecek.  

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL

Değerli konut vergisinden kimler muaf?

1- Genel ve özel bütçeli dairelerin,
2- Belediyelerin
3- Üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın maliki ve intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf tutuluyor. 

1- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanlar,
2- Birden fazla taşınmazı olmakla birlikte hiç bir taşınmazı o yıl içinde belirlenmiş sınırı (2021 için 5.227.000) aşmayanlar,
3- Birden fazla taşınmazı olanların, değeri konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanlar da değerli konut vergisinden muaf.

Ayrıca;

1- Elçilik ve konsolosluk şeklinde kullanılan mesken nitelikteki taşınmazlar,
2- Elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikteki taşınmazlar,
3- Merkezi Türkiye'de olan milletlerarası kuruluşlara ait mesken nitelikteki taşınmazlar da değerli konut vergisi ödemekten muaf. 

Esas faaliyet konusu bina inşaası olanların

- Yeni inşa edilmiş olmak,
- Henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş olmak
- Kiraya verilmemiş olmak ya da başka surette kullanılmak

koşullarına sahip, işletmelerine kayıtlı mesken nitelikteki taşınmazlar da değerli konut vergisi muaf sayılıyor.

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL

Beyannameler nereye verilecek?

Değerli konut vergisi mükellefleri beyannamelerini 2021 yılı için Şubat ayının 20. (hafta sonuna geldiği için 2021 yılında 22.) günü akşamına kadar verebilecek.

Beyannamenin verileceği vergi dairesi

- Başka gelirleri sebebiyle Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi veriliyorsa beyannamenin verildiği Vergi Dairesi, 
- Böyle bir vergi dairesi yoksa, mesken nitelikli taşınmazın olduğu yerdeki vergi dairesi
- Birden fazla mesken için herhangi bir vergi dairesine beyanda bulunulabiliyor. 

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL

Yanlış beyana ceza

Değerli konut vergisine ilişkin, mükelleflerin beyan ettiği hususların teyidini vergi daireleri,ilgili kurum ve kuruluşlardan gerçekleştiriyor.

Muafiyetten faydalanma koşullarını bulundurmadığının belirlenmesi durumunda muafiyetten faydalanan mükellefler ile muafiyetten faydalanma şartlarını kaybetmesine rağmen yaşanan değişikliği belirtmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle birlikte alınacak. 

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL

‘Değerli’ nasıl anlaşılır?

Değerli konut vergisi beyannamelerine, mesken nitelikli taşınmazın yer aldığı yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belge de ilave edilecek. Vergi değeri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde birim değer tespiti ile ilgili hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için takdir edilen birim değerlere göre tespit edilecek arsa payı toplamından oluşuyor. 

Evinin değeri 5 milyon 227 bin TL

Değerli konutlarda emlak vergisi de ödeniyor mu?

Değerli konut vergisi kapsamına giren mesken niteliğindeki taşınmaz için, aynı zamanda, emlak vergisi de ödeniyor. Emlak vergisi belediyelerin gelirleri arasında olmasına rağmen, tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olacak ve bundan belediyelere pay verilmeyecektir.

Değerli konutta 2021 yılı eşiği 5.2 milyon TL!

Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemeleri bu ay! 

Değerli Konut Vergisi 10 soruda tüm detaylarıyla!