25 / 05 / 2022

Evinin değerini olduğundan düşük gösterenler dikkat!

Evinin değerini olduğundan düşük gösterenler dikkat!

Taşınmazı gerçek satış bedelinin daha altında bir bedelde satın almış göstermenin cezası var mı? Evin değerini olduğundan düşük göstermenin sakıncaları neler?Türkiye'de tapu harcını ve gelir vergisini az ödemek amacıyla pek çok kişi, aldığı gayrimenkulün satış değerini gerçek bedelinin çok altında beyan ediyor. Peki bu durum sakıncalı mıdır?

Gayrimenkulü gerçek satış tutarının daha altında bir tutarda almış göstermenin satıcı açısından hukuki bir riski bulunur mu? Avukat Önder Meydan sık sık gündeme gelen konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Evinin değerini olduğundan düşük gösterenler dikkat!

Av. Önder Meydan konuyla ilgili olarak,  “Malumunuz olduğu üzere, taşınmaz satışlarında; satış bedelinin %4’ü oranında tapu harcı alınmaktadır.  Aksi kararlaştırılmadıkça bu bedel alıcı ve satıcı arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Uygulamada ise genellikle taşınmazı satın alan kişinin tapu harcını ödediği yahut ödettirildiği görülmektedir. Tapu harcını az ödemek isteyen tüketiciler aslında bu davranışları ile telafisi olmayan hatalar da yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Evinin değerini olduğundan düşük gösterenler dikkat!

Gayrimenkul satın alırken daha az tapu harcı ödemek amacıyla satış bedelini gerçeğin altında beyan etmek sakıncalı mı?

 “Öncelikle olayın vergisel boyutuna değinmek gerekirse; taşınmazı alan kişinin 5 yıl içerisinde taşınmazı satmaya niyetlenmesi ve satışa konu taşınmazı gerçek bedel üzerinden satışa beyan etmesi halinde taşınmaz olduğundan çok daha fazla değer artışı sağlamış olacağından daha fazla gelir vergisi ödemek durumunda kalacaktır. Yine sözleşmesel boyutuna değinecek olursak; taşınmazı satın aldıktan sonra taşınmazda ayıp meydana gelmesi halinde tüketicinin her ne kadar sözleşmeden dönerek bedel iadesini talep hakkı bulunsa da bedel iadesi talebi resmi satış işleminde bildirdiği bedel üzerinden olacak ve bu durum büyük maddi zararlara yol açabilecektir.“dedi

Evinin değerini olduğundan düşük gösterenler dikkat!

Gayrimenkulü gerçek satış tutarının altında bir bedelde almış göstermenin satıcı açısından riski var mı?

“Tabi ki var. Bir örnekle açıklamaya çalışalım; taşınmazın gerçek değeri 850.000,00 TL olsun; rayiç değerin düşük olması sebebiyle ve daha az gelir vergisi ödemek adına satıcı, taşınmazını 350.000,00 TL’ye satacağını beyan etsin. Eğer ki satıcı, ödemenin tamamını tapudaki satış işlemi öncesinde almadıysa ya da satış tarihinden sonra ödenmek suretiyle taksitli bir şekilde alıcı ile anlaşıldıysa; resmi işlemde gösterilen bedelin satıcıya ödenmesiyle ödeme yapılmış sayılacaktır. Yani örneğimize geri dönersek; taşınmaz satışının gerçekleşeceği günden önce ya da aynı gün, satıcıya 350.000,00 TL’yi banka üzerinden açıklama yapılmak suretiyle gönderip taşınmaz satış işlemini gerçekleştiren alıcının borcu sona ermiştir.”

Ev alıp satacaklar dikkat! Cezası büyük!