Eyk Grup Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

Eyk Grup Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

Eyk Grup Yapı Anonim Şirketi bugün Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Süheyla Kaytaş tarafından kuruldu.


Eyk Grup Yapı Anonim Şirketi bugün Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Süheyla Kaytaş tarafından kuruldu.

Eyk Grup Yapı Anonim Şirketi konusu:
Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır. a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kiraya vermek kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Gayrinekulleri (arsa, bina) alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, verebilir. ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezlinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek, devir ve ferag etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. - yerli ve yabancı sermaye şirketleri ile ilgili mevzuata uygun olarak iş birliği yapar ve ortaklıklar kurar. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü inşaat malzemelerinin alımı satımı ithalatı ve ihracatı. ö. Her türlü dekorasyon işleri hizmetleri ve taahhütleri, mobilya ve donatım araç ve gereçlerinin alımı satımı ihraç ve ithalatı p. Konusu ile ilgili her türlü reklam faaliyetlerini yapmak r. Konusu ile ilgili sahalarda mümessillik, distribütörlük, bayilik almak vermek yurtiçi ve yurtdışında ajanslık ve büro tesis etmek. s. Konut işyeri otel konaklama ve turizm tesisleri hizmet binaları sanayi ve diğer inşaat işlerinin, mobilya ve dekorasyon işlerinin yapımı ve bu konuda proje etüt kontrol, danışmanlık ve değerlendirme hizmetleri yapmak ş. Şirket ihtiyaçlarına binaen her türlü motorlu kara nakil vasıtalarının alım, satım ve komisyonculuğunu yapmak.

Adres: Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mah. Ataköy Towers A Blk.N.20/1-109 Bakırköy