29 / 05 / 2022

Eyüpsultan'da 27.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Eyüpsultan'da 27.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz köyü, 431 ada 13 parselde yer alan arsayı 27 milyon 288 bin 362 TL'ye icradan satıyor...T.C. İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından, İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz köyü, 431 ada 13 parselde yer alan arsa 27 milyon 288 bin 362 TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 12 Ocak tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2020/2453 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz köyü, 431 ada, 13 parselde bulunan ARSA nitelikli, 3.118,67 m2 miktarlı taşınmaz
Özellikleri : Satışa konu gayrimenkul; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz KÖYÜ: 431 ada, 13 parselde bulunan ARSA nitelikli, 3.118,67 m2 miktarlı taşınmaz tam yol kenarında bulunan boş bir arsadır. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan incelemede 29.09.2017 tarihli yapı ruhsatı tanzim edildiği, İş bu ruhsata göre parsel üzerinde 17.239,00 m2 inşaat alanına sahip, 4 bodrum kat, zemin kat, 2 normal katlı toplamda 7 katlı, bir bağımsız bölümlü okul vasıflı bina şeklinde ruhsatlandığı tespit edilmiştir. Ancak mevcut durumda arsa üzerinde herhangi bir inşaat faaliyeti ya da herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Mithatpaşa (Kayden: Kemerburgaz) Mahallesi, Selanik No: 38-40Eyüp / İSTANBUL
Yüzölçümü : 3.118,67 m2 Arsa Payı :
İmar Durumu : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.12.2020 tarihli
yazısında özetle; “İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi, Mithatpaşa mahallesi, 431 ada, 13 parsel sayılı yer 09.05.2010 tasdik tarihli Kemerburgaz 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Avan Proje Hmax:3 kat, Emsal:2.00 yapılanmalı, ticaret + konut alanında kalmaktadır. 15.02.2019 tasdik tarihli Gayrettepe istanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı Uygulama İmar Planından etkilenmektedir.” denmiştir.

Kıymeti : 27.288.362,50 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Diğer(Konusu:imar düzenlemesine alınmıştır.) Beyan: Diğer(Konusu:imar uygulamasının iptalı) Tarih:01/07/2019 Sayı:10912 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/02/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Eyüpsultan da 27.3 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2453 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.