13 / 08 / 2022

İzmir Bayraklı'da 18.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İzmir Bayraklı'da 18.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Karşıyaka 1. Satış Memurluğu, İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 8854 ada 1 parselde yer alan arsayı 18 milyon 295 bin 200 TL'ye icradan satıyor...T.C. Karşıyaka 1. Satış Memurluğu tarafından,  İzmir  ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 8854 ada 1 parselde yer alan arsa 18 milyon 295 bin 200 TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 17 Mart tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C. KARŞIYAKA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Özellikleri : İzmir ili Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi 8854 ada 1 parsel sayılı taşınmaz topoğrafik olarak düz konumda tüm belediye hizmetlerinden istifadeli çevresinde imar planına göre apartmanlar yapılmıştır. Taşınmaz iş yerlerine Bayraklı belediyesine, Parsel üzerinde herhangi bir bina muhtesat bulunmamaktadır. Bayraklı Çarşısına metro istasyonuna, otobüs dolmuş güzergahlarına yakın konumdadır.
Adresi : Bayraklı Mahallesi 1915 Sokak No.9 Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü : 3.267,00 m2
İmar Durumu : İzmir ili Bayraklı ilçesi Bayraklı Mahallesi 8854 ada 1 parselin Kaks 1 oranlı yapı oranlı ilkokul alanına isabet ettiği, Parselin 3.derece arkeolajik sit alanında kaldığı, her türlü inşai ve fiziki müdahalede koruma kurulundan izin alınması gerektiği,
Kıymeti : 18.295.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: 3.derece sit alanı şerhi bulunmakta olup, İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 6KNG9MS5 belge numaralı Yapı Kayıt belgesi iptaline gidilmiştir. İzmir 1 numaralı Kültürvarlıkları koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün02/11/2021 tarih ve 21075 yevmiye no ile 3 ncü derece Arkeolojik sit alanında kalmaktadır.
1. Satış Günü : 17/02/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 17/03/2022 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkeme Duruşma Salonu

İzmir Bayraklı da 18.3 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında ( 3.660,000,00)TL.pey akçesi teminatı ihale başlama saatine kadar.T.Vakıflar Bankası Karşıyaka Şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Elektronik ortamda teklif vererek arttırmaya katılacakların teminatlarını T.Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesindeki memurluğumuzun TR 64 000 15001 5800 7300 6029 10 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.