F2f Yapı İnşaat Mimarlık Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

F2f Yapı İnşaat Mimarlık Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

F2f Yapı İnşaat Mimarlık Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Fevzi Köseoğlu ve Ferhat Arsalan tarafından 10 bin TL sermaye bedeli ile Büyükçekmece'de kuruldu.F2f Yapı İnşaat Mimarlık Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Fevzi Köseoğlu ve Ferhat Arsalan tarafından 10 bin TL sermaye bedeli ile Büyükçekmece'de kuruldu.


F2f Yapı İnşaat Mimarlık Turizm Ticaret Limited Şirketi Konusu:

AMAÇ KONU MADDE 3-Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır. 1-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 2-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 3-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 4-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 5-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 8-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 9-Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.         Şirket yukarıda bahsi geçen bütün amaç ve konuları ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtaları, araç,gereç,alet edevat, techizat, yedek parça ve aksesuarlar, makine, iş makineleri, hammadde, ara madde, yarı mamül, mamül, yardımcı madde , kimyasal maddeler ve malzemeler üretir, alır, satar, kiralar, kiraya verir, ithal ve ihrac eder.                    Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleştirilmesi gayesiyle tessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve hükmi şahıslardan müteşşekil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurulabilir. Yabancı şirket veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde ortaklıklar tesis edebilir, bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, istikraz  mukavelelere ve muamelelere yapabilir.                   Şirket faaliyeti ile ilgili olan veya faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlar lisans ve imtiyazları, patentleri telif hakları, alameti, farika,teknik yardım ve ruhsatları, ticari ünvanları, markaları, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir, vesair hukuki tasarrufta bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü knowhow anlaşması yapabilir.bu bentte sayılan hak ve kıymetlerin kendi namına tescilini talep edebilir, kullanabilir.                   Şirket konusu ile ilgili olarak inşaat yapabilir, yaptırabilir.                   Şirket konusu ile ilgili olarak ticari mümessillik, taşeronluk, distrbütörlük, gümrükleme, fason işçilik yapabilir ve yaptırabilir.                   Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller ve gayrimenkul hükmündeki hakları iktisab edebilir, devir ve ferağ edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sukna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyet ve kat irtifakı tesis edebilir, gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekhi işlemlerini yapabilir, şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek  ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir.                  Şirket konusu ile ilgili olarak acentalıklar, bayilikler alabilir, verebilir.     


F2f Yapı İnşaat Mimarlık Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Mimaroba Mah.Çarmıklı Cad. 213 C Blok 1 B2 Büyükçekmece