Fatih Belediyesi'nden tarihi yarımada açıklaması!

Fatih Belediyesi'nden tarihi yarımada açıklaması!

Fatih Belediyesi , Yurt Gazetesi'nde yayımlanan 29.10.2015 tarihli (Bugün) habere ilişkin basın açıklaması yaptı. İşte o açıklama...


29.10.2015 tarihli Yurt Gazetesi’nde, Belediyemiz ve Başkanımız Mustafa Demir hakkında, gerçekle ilgisi olmayan bir takım iddialarda bulunulmuştur. Aşağıda yer alan bilgiler, tamamen gerçek dışı bu iddialara cevabımızdır. Konuyla ilgili hazırlanacak haberlerde, açıkladığımız hususların dikkate alınmasını ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.


Tarihi Yarımada’nın tamamı SİT alanıdır. 2863 sayılı yasa kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Koruma Amaçlı İmar Planları kapsamında uygulama yapılmaktadır.


Koruma Amaçlı İmar Planları yapılırken tüm eski eserler ve bunlara ait envanterler plan üzerine aktarılmıştır. Bu kapsamda anıt eserler ve bunları çevreleyen alanlarda koruma bölgeleri oluşturularak bu alanlardaki yapılaşma koşullarının ne şekilde yönetileceği ilgili plan notlarında belirtilmiştir.


Tarihi Yarımada’daki tüm tarihi eserler ve komşuluklarındaki bütün uygulamalarda Koruma Kurulu yetkilidir. İmar planları ve yapılaşma ile ilgili tüm kararların uygulamaya geçmesi için son karar yine Koruma Kurulu’nun onayına bağlıdır. Kaldı ki onaylı imar planları olsa bile, 1. ve 2. derece koruma bölgelerinde yapılaşma koşullarının tamamı yine Koruma Bölge Kurullarının onayıyla gerçekleşmektedir. Bahse konu Sultanahmet ve Ayasofya 1. Derece Koruma Bölgesinde kalmaktadır.


Haberde bahsedilen yeni 16/9’ların olacağı ifadesi tamamen gerçekdışıdır. Plan notlarında ‘eski eser komşuluğunda yapılacak uygulamalarda yapı yüksekliği, tarihi eserin saçak kotunu geçemez’ denilmektedir. Burada bahsedilen husus sivil mimarlık örneği yapılar için geçerli olup anıt eserleri kapsamamaktadır. Kaldı ki anıt eserleri çevreleyen alanlarda yapı dahi yapılamamaktadır. Bu plan notu 2 ve 3 katı geçmeyen sivil mimarlık örneği yapıların korunmasına yönelik hazırlanmıştır.


Ayrıca imar planları hakkında 1/5000 ve 1/1000’lik planların iptali noktasında ve Avrasya Tüp Geçiş için açılan davalarda imar planları incelenmiş, İETT garajı ve Sirkeci Garı’nın kapsadığı alanlar dışındaki kısımlarda planlar onanmıştır ve fiilen yürürlüktedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Tarihi yarımadada yapıların kat yüksekliği sınırlaması değişecek mi?