Favorit Pazarlama İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Favorit Pazarlama İnşaat Limited Şirketi kuruldu! Favorit Pazarlama İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Favorit Pazarlama İnşaat Limited Şirketi, Ilham Maharramov tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Şubat' ta İstanbul İl'i, Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi' nde kuruldu.

Favorit Pazarlama İnşaat Limited Şirketi, Ilham Maharramov tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi'nde kuruldu. 


Favorit Pazarlama İnşaat Limited Şirketi iş konusu; 1-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, marley, parke, armatür ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  3-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek kalabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, , gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz , kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi,ifraz,  taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 4-Her türlü reklamcılık hizmetlerini ifası,bu hizmetlerde kullanılan yarı mamul,mamul ve hammaddenin imali,ithali,ihracı,alım ve satımı yapmak.Bu amaçla ofset hazırlık servisi oluşturmak ve gerekli tesisleri kurdurmak,konu ile ilgili matbaacılık,basım,yayın,faaliyetlerinde bulunmak. 5-Reklam ve tanıtım filmlerini çekimleri konusu ile ilgili sinema,televizyon,radyo,video cihazlarının ve filmlerin ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak ve alım satım yapmak. 6-Reklam ve tanıtım pazarlama ,araştırma,inceleme hizmetleri,sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fizilibite konularında ekspertiz bilgi danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. 7-Basım,yayın,TV,radyo,sinema,matbaacılık,tabela,duvara işleme resim,panolara yazı ve resim yoluyla yurdumuz ekonomisin tüm alanlarında tanıtım ve reklamasyon hizmetlerini sunmak. 8-Yurt içinde ve yurt dışında kültürel ve sanatsal organizasyonlar tertip etmek,fuar,sergi,defilelere katılmak,her türlü televizyon ve reklam ışıklandırma çalışmalarında bulunmak multivizyon ve film gösterileri yapmak ,yerli ve yabancı organizasyonlara katılmak. 9-Şirket kişi yada kurumların,ürün,marka reklam ve tanıtımını yapmak,tanıtımları yapılan kişi,kurum,marka ve ürünleri reklam grafik tasarım prodüksiyon hizmetleri yapmak. 10-Kişi yada kurumların ve bunlara ait ürünlerin ve markaların internet  üzerinden tanıtımlarını sağlamak için web sayfası hazırlamak ,tasarım yapmak, marka,model,amblem,logo dizayn ve tasarım yapmak. 11-Televizyon,radyo,yazılı ve görsel basın reklamları,internet,outdor-indor reklamların tasarım uygulamalarını yapmak bilbordlar kiralamak,kiraya vermek. 12-Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri vermek. 13-Yurt içinde ve yurt dışında turizm işletmecilik ve yatırımı faaliyetlerinde bulunmak.Otel,motel,kamping,tatil köyleri,pansiyon,konaklama tesisleri ile restaurant,kafeterya,büfe,çay bahçesi,plaj eğlence ve dinlenme yönelik turistlik nitelikte yerlerde spor ve sosyal hizmet tesisleri ile turizm tesisleri kurmak ,tamamen veya kısmen satın almak,işlettirmek,işlemek,kiraya vermek. 14-Turizm sanayi ile ilgili turizm seyahat acentelikleri yapmak,turizm büroları açmak,gerek yurt içinde gerek yurt dışında turislik acente ve irtibat büroları kurmak,mümessillik almak,konusu ile ilgili yurt içinde yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar organize etmek.Seyahat acantesi hava,kara ve deniz taşıtları kiralama ve kiraya verme işleri yapmak.Temsilcilikle almak ve vermek. 15-Her türlü inşaat taahhüt işleri ,konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinden kat karşılığı binalar yapmak. 16-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut ,iş hanları ,fabrikalar,yollar,baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistlik tesisler,tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 17-Şirket konusu ile ilgili her türlü araç ve gereç ve makine ve teçhizat satın almak,ithal ve ihracını yapmak ,satmak,işlemek,şirket işleri ile ilgili her türlü taşıt almak ,satmak,kiralamak ve kiraya vermek,ithal ve ihraç etmek. 18-Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında  açılmış olan fuarlara katılmak ve ilgili mümessillikleri açmak,satış ve büro bayilikleri,mümessillikler,muhabirlikleri irtibat büroları ve depolar açabilir. 19- İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam ,elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması. 


Favorit Pazarlama İnşaat Limited Şirketi adres: Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, 3/A