Fazladan ödenen emlak vergileri geri alınabilir!

Fazladan ödenen emlak vergileri geri alınabilir! Fazladan ödenen emlak vergileri geri alınabilir!

TBM Hukuk Komisyonu Başkanı avukat İzzet Doğan, büyükşehir yasasıyla emlak vergisi ve su faturalarının 2022 yılı sonuna kadar indirimli olması gerektiğine dikkat çekti. 

Mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi ertelendi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunda mahalleye dönüşen köylerde ikamet eden tüketicilerle ilgili düzenlemeler de bulunduğuna dikkat çeken Avukat İzzet Doğan daha önce çıkarılan 6360 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan sürelerin 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığını vurguladı ve ekledi:

"Önceki düzenlemeye göre mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kapsamındaki vergi, harç ve katılım paylarının 5 yıl alınmayacağı düzenlenmiş, daha sonra bu süre 6 yıla çıkartılarak 2020 yılına kadar uzatılmıştı. "Şimdi bu muafiyet süreleri; Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunla, 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

"Başlangıçta bazı belediyeler yasa gereği mahalleye dönen köy sakinlerinden Anayasa'nın, 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür' diyen 73. maddesini gerekçe göstererek emlak vergisini tahsil ettiler.

"Fakat Anayasamızın 'Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır' hükmüne göre çıkarılan kanun gereği bu vergilerin muafiyet tanınan süreler boyunca tahsil edilemeyeceği anlaşıldı.
 
"Yasada belirtilen muafiyet süreleri içinde emlak vergilerini tahsil eden belediyelerden bir kısmı ise haklarını arayan bilinçli tüketicilere yaptıkları ödemeleri uzun süre sonra faizsiz olarak geri ödediler."
 
Haksız olarak tahsil edilen Emlak vergisi iadesi için ilçe belediyesine bağlanan köylerdeki taşınmaz sahiplerinin bir dilekçe ile belediyeye başvurmalarının gerektiğini dile getiren Doğan, bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri de şöyle anlattı:
 
"Yapılan başvuru üzerine belediyenin emlak vergisi biriminin düzeltme yapmaması ya da 60 gün içinde verilen dilekçeye yanıt vermemesi halinde, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekir.
 
"Yine mahalleye dönüşecek köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25ini geçmeyecek şekilde belirlenmişti ancak bu süre de 31.12.2022 yılına kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.