Fenerbehçe ve Kalamış yat limanları özelleştiriliyor!

Fenerbehçe ve Kalamış yat limanları özelleştiriliyor!

Fenerbehçe ve Kalamış yat limanları birleştirilip alanı büyütülerek özelleştiriliyor...Fenerbehçe ve Kalamış yat limanları birleştirilip alanı büyütülerek özelleştiriliyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan Türkiye'nin en büyük kapasiteli marinasınııı imar planlarında karada turizm, ticaret alanları, teknik ve idari hizmet alanı için 35 bin 978 metrekare inşaat alanı ayrıldı. Plana itiraz eden Kadıköy Belediyesi, itirazları değerlendirilmezse dava açacak.

 

Kadıköy'deki iki yat limanı 1984-1988 arasında masrafları tamamen ilçe belediyesinin bütçesinden karşılanarak yapıldı. 1988'de işletme ihale- Özelleştirmesi TEK-ART Turizm ve  Tic. AŞ tarafından alındı, daha sonra bu şirket satılarak Koç Holding bünyesine dahil edildi. Marinaların işletmesi bugüne kadar SETUR tarafından gerçekleştirildi. Bu süreç içerisinde Kadıköy Belediyesi'nin Maliye Bakanlığı ile yeni bir ihalenin yapılabilmesi için birlikte hareket edilmesi yönünde talepleri kabul görmedi. Belediye kendi yaptığı mariııanın işletilmesi noktasında dışlandı. Son olarak da Özelleştirme Yüksek Kurulu, Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı'nı da kapsayan özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'ye ait toplam 436 bin 263 metrekarelik alan için 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ökleçli Koruma Amaçlı Uygulama Planı'nı onayladı. Planlaraskıya çıkarılarak bilgi için Kadıköy veİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi. 20112de 341 bin metrekare olan özelleştirilecek alan, iskelede dahil edilerek 436 bin metrekareye çıkarıldı. Birleştirilerek genişletilen marinanın kapasitesi 1200'den, 2 bin yata kadar çıkacak. 


Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, bu plana göre Fenerbahçe ve Kalamış yat limanlarının birleştirilerek Kurbağalıdere'ye doğru uzatıldığını kaydetti. Öztürk planın Kalamış Parkı'nı, Fenerbahçe yarımadasını ve orduevini kapsamadığının altını çizdi. Fenerbahçe yarımadasının doğu tarafındaki koya yeni bir yat limanı yapılmasına dair belediyeden görüş istendiğini belirten Öztürk "inşaatın uygun olmadığı" yönünde yanıt verildiğini de ifade etti. 


Özlem Güvenli/ Cumhuriyet Gazetesi