Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

TBMM'ye sunulan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile finansman şirketlerinin müşterilerinin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile tasarruf finansman şirketlerinin; Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe bağlı intibak sürecini gerekçe göstererek vadesi gelen yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmalarının önlenmesi amaçlanıyor. 

 Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

Yürürlüğe girmişti

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda değişiklik yapan 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Mart 2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

 Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

6 aylık süre

Söz konusu kanunun 17 maddesi ile 6361 sayılı Kanuna Geçici 7'nci madde eklendi. Yapılan düzenlemeyle tasarruf finansman şirketlerine durumlarını Kanuna uygun hale getirmek amacıyla altı aylık intibak süresi verildi. 

 Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

Müşteriler mağdur

Uygulama kapsamında tasarruf finansman şirketleriyle müşteriler arasında imzalanan sözleşmeye göre ödeme vadesi gelen tasarrufların anılan Kanunda yer alan intibak süresi gerekçe gösterilmeden, 39/b maddesine aykırı olarak Kanunda şirket varlığı ile ilgili şartları yerine getirmek için şirketlerin bu borçlarını ifadan imtina ettikleriyle ilgili uygulamada sorunlar yaşandı ve müşlerin mağduriyetleri oluştu. 

 Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

Düzenleme bekleniyor

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile finansman şirketlerinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce vadesi gelen ödemeleriyle düzenleme yapılması planlanıyor. 

 Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

Ne olmuştu?

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde bulunan 12 madde, TBMM Genel Kurulunda onaylandı. Genel Kurulda onaylanan önerge kapsamında yapılan değişikliğe göre, "organizasyon ücreti", müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar olarak belirtilecek. Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde geri ödemeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını iade etmeyen veya sözleşmeyi tek taraflı fesheden şirketlere, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Finansal kiralama şirketlerine kötü haber!

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG, FİNANSMAN VE TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun geçici 7 nci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"(7) Tasarruf finansman şirketleri, intibak süreci içerisinde vade itibarıyla müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Ev alacaklar dikkat! Faizsiz konut düzenlemesinde 12 madde kabul edildi!

Finansal Kiralama Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com