Fiyapı, Beşiktaş İnönü Stadı sponsorluğundan vazgeçti!

Fiyapı, Beşiktaş İnönü Stadı sponsorluğundan vazgeçti!Fiyapı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.şž. ile İnönü Stadı ile ilgili yaptığı sponsorluk sözleşmesini feshettiğini bildirdi


Fiyapı'nın Kadıköy 23. Noterliği kanalıyla çektiği ihtarnamede, Fiyapı'nın, sözleşmenin 3. maddesindeki ödeme vecibelerini yerine getirdiği halde muhatap şirket tarafından ödemelere karşılık faturaların tüm uyarılara rağmen bugüne kadar alınamadığı ve fatura tanzim etmek için karşı taraf şirket yetkililerinin talimatı gerektiği ve yönlendirilen yetkililere de ulaşılamadığı gibi, bunun kasıtlı olarak engellendiğinin gözlemlendiği belirtildi.

 

FİYAPI'NIN ZARARI 997 BİN 500 LİRA

 

İhtarnamede, şunlar kaydedildi:

 

œEsasen yasal olarak düzenlemeleri gereken evrakın hiçbir uyarıya gerek duyulmaksızın muhatapça yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 'son ödemenin yerine getirilmesinden sonra fatura tanzim edileceği' hususundaki sözleşme maddesi, yasaya aykırıdır. Kaldı ki müvekkilim bir dönem için ödemeleri tamamlamıştır. Fatura tanzimini engelleyen bir husus bulunmamaktadır.

 

Neticede bu durum müvekkil şirketin gider yazmasını engellediği gibi müvekkile ayrıca vergi yükü getirecektir. Açıklanan nedenlerle muhatabın bu davranışı sözleşmenin feshine sebep olmuş olup, bu ciddiyetsizlik karşısında müvekkil şirket tarafından sözleşme haklı olarak fesih edilmiştir.

 

Fesih sonucu olarak fatura tanzim edilmemesinden doğan ve bir vesikaya dayanmadığı için gider yazılamayan kısmın kurumlar vergisi yükü 525 bin lira, indirilemeyen KDV tutarı 472 bin 500 lira olmak üzere toplam 997 bin 500 liralık meblağın talep olunduğu ifade edilen ihtarnamede, œİkinci dönem alınmış olan reklam bedeli KDV hariç 750 bin dolar olup bu dönem için tarafımızdan ödenmiş olan 1,5 milyon dolardır. Fesih tarihi itibariyle hizmet bedeli olarak fazla ödenmiş olan 750 bin doların iadesi talep olunur denildi.

 

İhtarnamede şu ifadelere yer verildi:

 

œMuhatap ile Eko Faktoring Aşž arasında yapılmış 27 Eylül 2011 tarihli 3 milyon dolar tutarındaki alacak temliki reklam sözleşmesinin feshinin doğal sonucu olarak tarafımızca yerine getirilemeyeceği hususu bildirilir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle sözleşme feshinden kaynaklanan 997 bin 500 lira ile fazla ödenen 750 bin doların bir hafta içerisinde hesaplarımıza ödenmesi, aksi halde yasal yollara başvurulacağı ihtar olunur.

 

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Aşž ile Fi-Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Aşž arasında imzalanan sözleşme ile BJK İnönü Stadı'nın isminin 1 Ekim 2010-15 Eylül 2012 tarihleri arasında œFi-Yapı İnönü Stadı olarak kullanılmasına karar verilmişti.

 

Fi-Yapı'nın bu reklam anlaşması kapsamında, şirkete 1 Ekim 2010-30 Eylül 2011 dönemi için toplam 3 milyon 500 bin lira artı KDV, 1 Ekim 2011-15 Eylül 2012 dönemi için ise toplam 3 milyon dolar artı KDV tutarında ödeme yapması kararlaştırılmıştı.

 

AA