FMM Grup İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

FMM Grup İnşaat Limited Şirketi kuruldu!FMM Grup İnşaat Limited Şirketi, Fatih Mermi tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kuruldu.


FMM Grup İnşaat Limited Şirketi, Fatih Mermi tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kuruldu. 


FMM Grup İnşaat Limited Şirketi iş konusu; 1-Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yeraltı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlenmesi, sulama tesisleri inşaatlarını yapmak. Şirket yurtiçi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınaî ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 2-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3-Yurt içi ve yurtdışı her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek veya satmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifler, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Yurt içi ve yurtdışı prefabrik konut imali için gerekli tesisler kurmak, burada imal edilecek üniteler inşaat sahasına taşımak, plan ve projelere uygun olarak monte etmek, kurmak, çelik, konstrüksiyon ve prefabrike imalat yapmak, 6-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü havuz inşaatı ve arıtma ve işlerini yapmak. 7-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü kompozit malzemelerinin alım ve satışını yapmak. 9- Anaform inşaat duvar elemanları üretimini yapmak, satmak, marka patent ve ihtira beratları almak ve icap ettiğinde başkalarına devretmek. 10-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 12- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 13-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bulunla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 15-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 16-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 17-Şirket maksat ve işletme mevzularının tahakkuk zammında yurt içinde ve yurt dışında resmi ve hususi Türlü taahhüt işlerine girebilir, ferdi, şahsi firmalar veya hükmi şahsiyeti hükmi şahsiyle haiz yerli ve yabancı firmalarla ortaklık kurabilir, şirketler tesis edebilir ve bunlar lehine kefaleten ve taahhüt işlemleri yapabilir. 18-Raylı sistemler (demiryolu) ulaştırılmasının ülkeler arası, şehirlerarası ve şehir içi yeni inşa iyileştirme, bakım ve onarım yapma ve bağlı alt sistemlerin inşasına esas tasarım, proje, organizasyon, altyapı, ağır inşaat, tüneller, köprüler, viyadükler, hafriyat, dolgu, zemin ıslahı ile raylı sistem altyapısını oluşturan rayların döşenmesi montajı ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin yapılaması, ulaşımı gerçekleşecek her türlü ve özellikte lokomotif ve vagonların teminini mümkünse yerli katkılı imalatı, her türlü bakım onarımlarının yapılabileceği atölye ve iş yerlerinin kurulması ve ulaşımın güvenliği için gerekli güvenlik sistemleri ile yerleşim ve iş alanlarını ile bağlantı alt ve üst geçitlerin inşası, montajını yapmak, 19-Yurt içi ve yurtdışı doğalgaz ile ilgili her türlü onarım, bakım taahhüt, proje, tesisat ve işçilik yapmak, yaptırmak, doğal gaz için gerekli her türlü malzeme ve teknik donanım alımı, satımı, pazarlamasını ve ithalatını yapmak, 20-Haritalar tanzimi 21-Jeofizik, jeoloji ve hidrolojik araştırmalar, 22-Her nevi yapıların zemin altı zemin üstü ve temel zeminine ait bilumum mühendislik hizmetlerinin ifası bu meyanda arazi ve laboratuvarda yapılan araştırmalar istişare ve kontrollük işlerinin yapılması ve projelerin ihzarı


FMM Grup İnşaat Limited Şirketi adres: Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, 188/1