Formatif Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Formatif Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Formatif Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy’de  100 bin TL sermaye bedeli ile  Tahsin   İnanıcı tarafından kuruldu.


Formatif Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kadıköy’de  100 bin TL sermaye bedeli ile  Tahsin    İnanıcı tarafından kuruldu.

Formatif Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
AMAÇ VE KONU : MADDE 3- ŞİRKETİN BAŞLICA AMAÇ VE KONULARI ŞUNLARDIR ; A. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. B. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. C. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım ve fizibiliteler yapmak. Bununla ilgili bünyesinde mimar, tasarımcı, sanatçı ve mühendisler çalıştırmak, hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Aynı zamanda danışmanlık hizmetleri vermek. D. Her türlü yapı, iç ve dış mekanın yapımı ve düzenlenmesine ilişkin; mimari tasarım,mimari proje hizmetleri, iç mekan düzenleme ve donanımı tasarımı, mimari çevre düzenleme hizmetleri vermek. E. Her türlü iç ve dış mekanda kullanılacak mobilya, dekorasyon malzemeleri, pvc,ahşap, cam, kumaş, ve metalden büro, ev, iç ve dış mekan mobilyaları, doğramaları,aydınlatma malzemeleri imalatı, alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. F. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Dekorasyon projeleri hazırlamak, uygulamak, tasarlamak kontrollük yapmak. G. Her türlü inşaat taahhüt işleri; Konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. H. İştigal konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, mühendislik, müşavirlik, araştırma ve teknik kontrollük işleri ile sınai etüt ve işlemlerini gerçekleştirmek. Konusu ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurabilir, devir alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. I. Konut ve diğer inşaatların yapımında kullanılan betoniyerler, beton pompalan, beton santralleri, portatif ve sabit vinçler, konveyorler, dozer, grayder ve diğer iş makineleri,bunların yedek parça ve aksamı, servis hizmetleri, konut ve diğer inşaatlardakullanılan çimento, kum, çakıl-demir, boru, ağır konstrüksiyon malzemelerinin alımı,satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak. J. Her türlü yapı ve dekorasyon malzemeleri, kaba veya ince inşaat malzemelerinin alım satım işlerini yapmak. K. İnşaat işleri ile ilgili olabilecek her türlü işçilik işlerini yapmak veya yaptırmak. L. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. M. Konusu ile ilgili makina, alet, edavat, yedek parça, teçhizat ve malzemeyi satın almak, satmak, işletmek, kiralamak, ithal ve ihraç etmek. N. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak. O. Emlak komisyonculuğu yapmak. Konut, işyeri ve her türlü arazi ve arsa alım satımı yapmak, kiralamak ve kiraya vermek. P. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. R. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Yukarıda yazılı işler ile ilgili her türlü alım, satım, imalat, pazarlama ithalat ve ihracat yapmak. ŞİRKET BU AMAÇLARA VARMAK İÇİN ; 1- İştigal konusu ile ilgili sınai tesisler kurar. 2- Konusu ile ilgili mal ve hizmetin piyasa araştırmasını yapar. 3. Konusu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk, acentelik, satış bayilikleri ve büroları, atölyeler ve fabrikalar kurmak, satış mağazaları açmak. 4. İştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ve hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis etmek, ipotekleri fek etmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. 5. Şirket ihtiyacı için dahilde ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikraz mukaveleleri akdeder. aval ve kefalet kredileri, emtea, akreditif, yatırım, avans,esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin eder. Gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek eder. 6. İştigal mevzuu sınırları içinde kalmak şartıyla her türlü mali, ticari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunur. Şirketler kurar veya kurulmuş şirketlere iştirak eder. 7. Şirket gerekli görmesi durumunda her türlü banka ve finans kuruluşlarından kullanılacak nakdi veya gayri nakdi krediler için gerçek veya tüzel kişilere kefil olabilir. 8. Konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlara katılabilir. 9. Marka, ihtira beratı, model, kesim gibi sınai mülkiyet hakları iktisap etmek ve gereğinde bunları şirket lehinde tescil ettirmek, lisans, teknik bilgi, imtiyaz,peştemaliye, gibi gayri maddi hakları iktisap etmek veya devretmek bu nevi haklarla ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: CAFERAĞA MAH.NENEHATUN SK.FÜZE APT.NO:6/8 KADIKÖY