02 / 07 / 2022

Forte Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Forte Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Forte Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İsmail Arif Obdan, Ahmet Arkın Obdan, Evrim Gürkan tarafından 1 milyon TL'lik sermaye ile kuruldu.Forte Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İsmail Arif Obdan, Ahmet Arkın Obdan, Evrim Gürkan tarafından 1 milyon TL'lik sermaye ile 7 Ocak'ta kuruldu. 


Forte Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulün yapımı, alımı, satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında plan, proje yapmak, proje yönetim taahhütlerinde bulunmak, etüt, müşavirlik, mümessillik, mühendislik yapmak, yaptırmak, taahhüt etmek.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında inşaatlar, konutlar, toplu konutlar, tatil siteleri, model kamping vs. inşaat yapımı, onarım işleri, inşaat malzemeleri alım satımı, komisyonculuğu, mümessilliği dahili ticareti. Yurt içi ve yurt dışı turistlik organizasyonları yapmak.  3- Konusu ile ilgili olarak yurt içinde toplu ve ferdi konut otel, motel, tatil köyü, iş merkezi, iş hanı, fabrika, inşaat, yurt içi ve yurt dışında açılan konut ve işyeri ihalelerine iştirak bilimum inşaat malzemeleri imalatı, ihracatı ve ithalatını dahili ticareti işleri. 4- Her türlü inşaat taahhütleri malzemeleri, inşaat makineleri, prekast ve prefabrik inşaat üniteleri üretimi yapabilecek komple tesisler kurmak, bu tesisleri oluşturan her türlü makine, tezgah, alet ve edevat imal etmek ettirmek, montajını sağlamak, bunlarla ilgili yedek parçaların büro konut tefrişi ile ilgili mamul ve malzemelerin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Her nevi inşaat, onarım, hafriyat işleri konu ile ilgili her nevi proje çalışmaları, makine tesis ekipmanların alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, özel ve resmi ihalelere girilmesi, taşeron çalıştırılması, konu ile ilgili her nevi malzeme ve yardımcı, malzemenin imalatı ve bununla ilgili tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi veya çalıştırılması, ithalat, ihracat, mümessillik işlerini yapmak 6- Her türlü hafriyat ve dekapaj taahhüt işleri yapmak, kum ocakları işletmek, her türlü inşaat malzemesi üretimi ve satışı yapmak. Her nevi iş ve projenin müşavirlik hizmetleri ile mühendislik ,mimarlık projelerini fizibilite, etüt ve programlarını yapmak yaptırmak, bu konuda gerektiğinde yerli ve yabancı firmalarla işbirliğinde bulunmak, ortaklıklar kurmak, aynı konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yapmak. 7- Yapı mimarlı, mühendislik alanında kullanılan araç ve gereç donanım ve makinelerin bunlarda kullanılan akşam teferruat, yedek parça, yarı mamul ve ham maddelerin ticaret ve üretimi sağlayacak sanayi tesislerinin kurulması, işletilmesi ve ticaretini yapmak. 8- Peyzaj mimarisi projelerini yapmak ve uygulamak, bunun için bitki malzeme araç ve gerecin imalatı ve pazarlamasını yapmak. Her türlü konutun komple mimarlık mühendislik ve dekorasyon hizmetlerini her türlü yapım onarım tadilat taahhütlerini deruhte etmek veya başkalarından devir almak belirtilen konularda açılacak ihalelere girmek fizibilite ve müşavirlik hizmetlerini yapmak. 9- Arsa alıp satmak aldığı arsa üzerine inşaatlar yapmak, gerek yapım halindeki gerekse inşaatı bitmiş gayrimenkulları satmak. 10-Özel ve tüzel kişilerin inşaat ihalelerine girmek bu ihaleleri alıp yapmak ve teslim etmek, gerek resmi dairelerin gerekse karma bütçeli idarelerin ihalelerine girer, taahhütte bulunmak taahhütlerini yerine getirmek her türlü konut, toplu konut, özel ve resmi bina , endüstri ve alt yapı tesisleri, yol, tünel, hava alanı, baraj, gölet, sulama kanalları, liman, depo, boru hatları, ticari kompleksler, iş merkezleri, yer altı ve yer üstü savunma tesisleri, turistlik tesisler ve diğer bilimum inşaat ve bayındırlık işleri ile bunların projelendirme, mühendislik, müşavirlik, tadilat tamirat, dekorasyon, tesis ve montaj hizmetlerini yerine getirmek ve işletmelerini üstlenmek ihalelerine katılmak ve yüklenmek. 11- Şirket resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt, onarma, proje ile iştigal etmek, demir, çimento ve diğer inşaat malzemeleri ticaretinde bulunmak, gerektiğinde başkaları tarafından taahhüt bulunan inşaatları ikili anlaşmaları ile devir alıp tamamlamak taahhüt etmiş bulunduğu işlerden gerekenlerin yapılabilmesi için taşeronlara özel anlaşmalar veya ihale ile iş vermek ve başkaları tarafından taahhüt edilmiş.