Gate Invest İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Gate Invest İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Gate Invest İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Mustafa Gökhan Akdeniz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 6 Nisan'da Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde kuruldu.


Gate Invest İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Mustafa Gökhan Akdeniz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 6 Nisan'da Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde kuruldu. 


Gate Invest İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1. İnşaat, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı, mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 6. Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. 8. Her türlü inşaat malzemeleri, inşaatlarda kullanılan her türlü demir, çimento, kum, çakıl, tuğla, briket, hazır beton, prefabrik yapı elemanları, ahşap yapı malzemelerinin imalı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, ve ticaretini yapmak, 9. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek, etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak, imar, imar ıslah, imar aplikasyon planları hazırlamak, arazi üzerine ifraz ve tevhid işlemlerini hazırlamak, yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 10. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar, tatil köyleri, devre mülkler, apart otel motel kamping ve turistik tesisler,  organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını, pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devir edebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 11. Her türlü emtia ticaretinde bulunmak, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak. KONUSU İLE İLGİLİ a. Konusu ile ilgili olarak teknik yardım, lisans, patent, imtiyaz, ihtira beratı, know-how, marka ve fikri hakları alabilir, satabilir, devredebilir, temlik, terkin ve kiralama işlemlerini yapabilir. b. Konusu ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai, işlemleri yapabilir bu konularda kuruluş halinde olan veya kurulmuş bulunan tüzel ve gerçek bütün kişilerin yatırımlarına iştirak edebilir ve ortak olabilir. c. Konusu ile ilgili her türlü mümessillik, müşavirlik, distribütörlük anlaşmaları yapabilir ve bu işleri icra edebilir. d. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı, tüzel ve gerçek kişilerle her seviyede işbirliğinde bulunabilir. Bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapabilir. Ortaklıklar kurarak, patent ve benzeri haklarını satın alarak veya kiralayarak imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir. e. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurtiçinden ve yurtdışından her türlü gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, gayrimenkuller üzerinde ipotekler tesis edebilir, bu ipotekleri kaldırabilir, işyerlerini kiralayabilir, kiraya verebilir, kısa, uzun, orta vadede borçlanabilir, yerli yabancı banka, leasing, factoring kuruluşları ile sözleşmeler yapabilir. f. Konusu ile ilgili emtia depolama ve dağıtım tesislerini satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir. g. Konusu ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında her türlü bayilikler, acentelikler, şube veya irtibat büroları açabilir. h. Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel ihalelere girebilir veya ihale açabilir. ı. Üçüncü şahıslar lehine veya aleyhine ipotek veya kefalet verebilir yada alabilir. i Gerçek kişiler veya tüzel kişiler lehine veya aleyhine ipotek veya kefalet verebilir ve alabilir.  j. Konusu ile ilgili her türlü emtia alabilir, satabilir, ihraç ve ithal edebilir.


Gate Invest İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No:209 / 8