Gayrimenkul ipoteği nasıl kaldırılır?

Gayrimenkul ipoteği nasıl kaldırılır?

Taşınmaz mallar üzerinde rehin kurulabiliyor. Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor. Peki, kurulan gayrimenkul ipoteği nasıl kaldırılır? İşte yanıtı..


Gayrimenkul ipoteği nasıl kaldırılır?

Taşınmaz mallar üzerinde rehin kurulabiliyor. Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabiliyor.


Taşınmaz rehni, miktarı Türk parası ile gösterilen belli bir alacak için kurulabilir. Alacağın miktarının belli olmaması hâlinde, alacaklının bütün istemlerini karşılayacak şekilde taşınmazın güvence altına alacağı üst sınır taraflarca belirtilir.


Yurt içinde veya dışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulabilir. Bu hâlde her derecenin ifade ettiği miktar, rehin konusu alacağın tespit edildiği para türü üzerinden gösterilir. Ancak, aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak rehin kurulamaz.


Yabancı para üzerinden kurulan rehne ait bir derecenin boşalması hâlinde, yerine, tescil edileceği tarihteki karşılığı Türk parası veya yabancı para üzerinden rehin kurulabilir. Türk parası ile kurulmuş bir rehne ait derecenin boşalması hâlinde ise, yerine tescil edileceği tarihteki karşılığı yabancı para üzerinden rehin kurulabilir.


Yabancı veya Türk parası karşılıklarının hesabında hesap günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınır. Rehin haklarının hangi yabancı paralar üzerinden kurulabileceği Bakanlar Kurulunca belirlenir.


Peki, taşınmaz mal üzerinde kurulan gayrimenkul ipoteği nasıl kaldırılır?


Ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulabilen gayrimenkul ipoteği, tescilin terkini veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona eriyor. Kanunen kamulaştırmaya ilişkin kanun hükümleri saklıdır.Gayrimenkul ipoteği nasıl kurulur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com