Banka ipoteği nasıl kaldırır?

Banka ipoteği nasıl kaldırır? Banka ipoteği nasıl kaldırır?

Mevcut veya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesine ipotek deniyor. Peki, borcu biten evin üzerinden banka ipoteği nasıl kaldırır?Banka ipoteği nasıl kaldırır?

İpotek, halen mevcut veya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesine deniyor.  Borçlu borcunu ödemediği takdirde, alacaklı ipotekli taşınmazı satarak, satış bedelinden alacağını tahsil etmek imkanına sahip oluyor. 


İpotek akdi, resmi senet şeklinde ve tapu sicil müdürlüğü tarafından re’sen düzenlenerek gerçekleşiyor. Ayrıca, tesis edilen ipoteğin tapu kaydına işlenmesi (tescili) gerekiyor. Bu şekil şartlarına uyulmadığı takdirde, ipotek işlemi kendiliğinden geçersiz oluyor.


İpotek hakkı mala doğrudan doğruya bağlı ayni bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, ipotek tesisinden sonra taşınmazın maliki değişse bile ipotek hakkı aynı şartlarla devam ediyor. Peki, Banka ipoteği nasıl kaldırır?


Bankanın ipoteği kaldırması..

Kredi borcu biten tüketici, evi üzerine alabilmek için öncelikle ev üzerindeki ipoteği kaldırması gerekiyor. Ev üzerindeki ipoteğin kaldırılması için Tapu Dairesince yapılan bu işleme "İpoteğin Fek Edilmesi" deniyor. 


İpoteğin fek edilebilmesi için bankadan İpotek fek yazısının alınması gerekiyor. Kanunen bir gerekçesi olmamasına rağmen, ipotek fek yazısı için banka, tüketiciden ücret talep edebiliyor. Ücret bankadan bankaya değişibeliyor.


Kredi kullanmadan önce ilk aşamada, kredi sözleşmesi dikkatlice okunmalı, hatta mümkünse  imza öncesinde bir hukukçunun da görüşü alınması gerekiyor. Sözleşmede özellikle ipotek fek yazısı ücretinin tüketiciden alınması gerektiği ile ilgili bir bilginin yer alıp almadığı kontrol edilmesi önem teşkil ediyor.


Kredi sözleşmesinde "ipotek fek yazısı ücreti tüketici tarafından ödenecektir" ibaresine rağmen  sözleşmeyi imzalayan tüketici, ödeme anı geldiğinde ücreti ödemek istemeyebiliyor. Bu durumda banka, sözleşmedeki bilgileri tüketici aleyhine kullanabiliyor. 


Son aşamada tüketici ücreti ödeyerek ya da ödemeyerek bankadan aldığı ipotek fek yazısı ile tapuya gider ve konut üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını talep eder. Tapuda gerekli işlemler yapılır ve ipoteğin kaldırıldığına dair bilgi, tapu kütüğüne de kaydediliyor. Tüm bu işlemler bittikten sonra konut üzerindeki tüm haklar artık tüketici üzerine devredilmiş oluyor. 


İpotekli eve icra gelir mi?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com