İpotekli eve icra gelir mi?

İpotekli eve icra gelir mi? İpotekli eve icra gelir mi?

Alacaklı, borçluya borcun tahsili için icra takibi talebiyle icra takibi başlatabiliyor. Peki, borçlunun gayrimenkulü üzerinde ipotek var ise ne olur? İpotekli eve icra gelir mi?

İpotekli eve icra gelir mi?

Bir alacağın tahsil edilmesi için yapılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, alacaklı lehine, borçlunun mal ve haklarına icra memuru tarafından el konulmasına haciz deniyor.Haciz konulabilmesi işlemi takibin kesinleşmesi şartına bağlı oluyor.  Takibin kesinleşmesi; ilamsız takiplerde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi halinde oluyor. Bu takdirde borçlunun mallarına haciz konulabiliyor.


Borçlunun elindeki malların haciz ile alınması muhafaza, tedbiri olarak ifade ediliyor. Ancak, haczedilen mal alacaklının rızası ile borçlu da bırakılabiliyor. Borçlunun, borcunu karşılayacak menkul malı var ise gayrimenkulleri haczedilemiyor. Peki, ipotekli evin haczi nasıl olur? İpotekli eve icra gelebilir mi?


Mevcut veya ileride oluşacak ya da oluşması muhtemel bir alacağın temini için kişinin kendisinin veya başkasının gayrimenkulünü güvence olarak gösterdiği bir gayrimenkul rehni ipotek olarak ifade ediliyor. Bir gayrimenkule ipotek konulabilmesi için gayrimenkulün tapu sicilinde kayıtlı olması gerekiyor. 


İcra Hukuku gereğince üzerinde haciz veya ipotek olsa da; söz konusu mallar, kişinin malvarlığına dahil edilip; üzerine icra konulabiliyor.  Ancak üzerine haciz konan evin tek mesken olması halinde İcra Hakimliği'ne şikayet yoluyla, bu evin tek ev ve konut olması sebebiyle haczedilemeyeceği yolunda bir dava açılabiliyor. 


Uygulamada, borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği yolunda bilinen bu kuralın istisnaları ise; İpotek verilmesi halinde itiraz edilemeyeceği, evin değerinin fazla olması halinde, satışın yine de yapılarak, borçluya, küçük de olsa bir ev alacak kadar para ayrılması oluyor. Borçlu aleyhine yapılan takip kesinleşirse alacaklının talebi ile sahibi olduğu gayrimenkule haciz tatbik ediliyor, bu da tapuya işleniyor. 


Eve icra gelirse ne alır?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com